dimarts, 21 de desembre de 2010

Inter junaj geedzoj

Sxi: En la recepta libro estas multaj eraroj.
Li: Jes, mi ofte gustumis ilin.

Auxtoro: Kio estas via kritiko pri la fino de mia romano?
Redakisto: Gxi estas tro malproksima de la komenco.

Kio estas la diferenco inter la filino de Faraono kaj laktovendisto?
- El akvo unu ricevis profeton, la alia ricevis profiton.

Exster la teatro. Sxi: Mi timas, ke vi devis atendi por mi. Kiam vi efektive lavenis? Li: Mi forgesis la precizan daton.

La kelnero: Cxu vi deziras mangxi por 1/6 (unu kaj ses) aux por 2/6?
La kliento: Kio estas la diferenco?
La kelnero: Unu sxilingo.

dimarts, 30 de novembre de 2010

La Letero "C"

Lia cerbo iris promeni. Venas proverbo el popola cerbo. Sola kuranto - certa venkanto. Jugxanto decidas, kion li vidas. Nenio estas malfacila por amanto. Cxiu komenco estas malfacila. Tio estas la komenco de la fino. Tempo estas la plej bona kuracisto. Konsento konstruas, malpaco detruas. Geedzoj en paco vivas en palaco. Laboro kaj pacienco kondukas al potenco. Kie estas pano, ne mankas panpecetoj. Malricxulo parencojn ne havas. Kiu pencon ne tenas, al sxilingo ne venas. Granda ofico, grandaj zorgoj. Plej granda potenco kusxas en la komenco. Imito estas la plej sincera formo de flato.

His brain went for a walk. A proverb comes out of a people's brain. The only medicine - a sure conqueror. A judge decides if he lives. Nothing is hard for a lover. Every beginning is hard. That is the beginning of the end. Time is the best doctor. Consent builds, war destroys. A married couple in peace lives in a palace. Work and patience conducts to potential. Where bread is, crumbs do not lack. Misery does not have company. The one who does not keep a penny, does not come to a shilling. Big office, great care. Greatest potential lies in the beginning. Imitation is the most sincere form of flattery.

dimarts, 23 de novembre de 2010

Por -i, Miaj Frazoj

Venu, por placxi al mi. Come, to please me.
Oni devas mangxi por vivi, ne vivi por mangxi. One must eat to live, not live to eat.
Peti de Petro, por pagi al Pauxlo. Ask of Peter, to pay Paul.
Por havi amikon, estu amiko. In order to have a friend, be a friend.
Por kapti birdon, salu gxian voston. To catch a bird, grab its tail. (Mi ne komprenas.)
Por konservi sekreton, diru nenion. To keep a secret, say nothing.
Por sxafon formangxi, lupo traovas pretekston. For a sheep to eat up, a wolf finds a pretext.
Fari rabon kaj sxtelon, por oferi al Dio kandelon. To make a robber and a thief, in order to sacrifice to God a candle. (Mi ne komprenas.)

Por cxio estas sezono, kaj tempo por cxiu afero sub la cxielo. Estas tempo por detrui, kaj tempo por konstrui; estas tempo por plori, kaj tempo por ridi; estas tempo por sercxi, kaj tempo por perdi; estas tempo por silenti, kaj tempo por paroli; estas tempo por ami, kaj tempo por malami.

To every thing there is a season and a time to every purpose under the heaven. A time to cast stones, and a time to gather stones together; A time to weep, and a time to laugh; a time to get, and a time to lose; a time to keep silence, and a time to speak; a time to love and a time to hate.
(Ecclesiates 3:1,4,5,6,7,8)

dilluns, 1 de novembre de 2010

dilluns, 18 d’octubre de 2010

dilluns, 11 d’octubre de 2010

Cxu vi povas....

Cxu vi povas forgesi? Ne tute. Cxu vi ne povas konsenti? Ne en tute. Cxu vi povas fari gxi? Kompreneble ne. Cxu vi devas esperi? Bedauxrinde, mi devas. Cxu vi volas plendi? Jes, mi volas. Cxu vi devis pagi? Efektive, mi devis. Cxu vi povas vidi nenion? Eble, mi povas. Vi ne volas veni, cxu? Vi devas iri nun, cxu? Vi devas iri?
Vi devas ne iri? Mi volas kanti. Mi devas kanti. Mi ne povas resti. Cxu ili volas paroli? Vi devas respondi. Vi devas ne respondi. Vi devas ne respondi. Ni devas plendi. Cxu sxi devas iri? Mi ne volas ne paroli. Mi ne povas paroli. Si vi povas helpi paroli, vi ne devas ne paroli.

Oni devas mangxi por vivi, ne vivi por mangxi. Peti de Petro, por pagi al Pauxlo. Por havi amikon, estu amiko. Por kapti birdon, salu gxian voston. Por konservi sekreton, diru nenion. Por sxafon formangxi, lupo trovas pretekston. Fari rabon kaj sxtelon, por oferi al Dio kandelon.

dimarts, 5 d’octubre de 2010

Mi devas...

Mi devas ne dormi, sed labori. Mi ne devas dormi, tamen mi povas, se mi volas. Kiu ne havas, ne ponas doni. Pri la gusto oni povas diskuti. Oni ne povas vivi sen mangxo. Amo kaj sagxo ne povas kuniri. Ne povas cxiu homo esti pap' en Romo. Neniu povas pensi pri cxio! Se la monto ne volas iri al Mahometo, Mahometo devas iri al la monto. Aleksandro ne volas lerni, kaj tial mi batas Alaksandron.

I must not sleep, but labor. I am not obliged to sleep, nevertheless I can if I want.
Who doesn't have, cannot give. About the taste one can discuss. One cannot live without eating. Love and wisdom cannot go away. Everyman cannot be Pope in Rome. Nobody can think about everything. If the mountain doesn't want to go to Muhammad, Muhammad ought to to the mountain. Alexander doesn't want to learn, and for that reason I strike at Alexander.

dijous, 30 de setembre de 2010

Mi laboras libron de mia amiko.

Mia amiko estas auxtoro de libro angla, "The Neglected Princess." Mi laboras kun la libro. Mi tradukos la libron de la lingvo angla al la lingvo hispana. La titolo de la libro estos "La Princesa Desatendida." Mi laboras en la tago kaj mi havas malgranda tempo en la nokto al traduki la libro. La auxtoro tradukis lian libron al lingva franca kaj li ne laboras en la tago por mono. Li bezonas esperi por mi.

dissabte, 25 de setembre de 2010

Dev, Pov, Vol

Devo - duty,Povo - power, Volo - volition, will.

Kie estas volo, tie estas povo. Where there's a will, there's a way.
Granda parolo, sed malgranda volo. Great speech, but small will. (All talk, no action).
Kontraux volo de Dio helpas nenio. Nothing helps against God's will.
Devo vokas. Duty calls.
Cxies devo estas nenies devo. Everyone's duty is nobody's duty.
Li estas sen volpovo. He is without will power.

Mi devas iri. I must go.
Mi povas iri. I can go.
Mi volas iri. I will do.
Mensoganto devas havi bonan memoron. A liar must have a good memory.
Mi laboras, cxar mi devas. I work, because I have to.
Vi povas, se vi volas. You can if you're willing.

dimarts, 21 de setembre de 2010

Mario

Mario havas sxafideton. Gxi kreskas esti sxafo. Gxi kunigis pregxejon baptistan kaj gxi mortis por manko de dormo.

Mario timas ke sxia amato sxin forlasos. Do, sxin komentas dauxri vestoj de lia edzino.

Mario bakas kukon, sed sxia amato bezonas sekson. Lia edzino ne scias ke sxia edzo estas kun Mario.

Mario, sxia amato, kaj la edzino de la amato estas Baptistos.

divendres, 17 de setembre de 2010

Linioj

La nova cxapelo.

Mastrino: "Kio! Vi permesas al vi surmeti mian novan cxapelon?"
Cambristino: "Pardonu, sinjorino. Mi nur deziras vidi, kia gxi aspektas super bela vizagxo."

Inteligenta respondo.

"Kial oni metas blankan folion en la fino de la libro?"
"Tio estas por la personoj, kiuj ne scias legi."

"Cxu vi scias nagxi?
"Ho, jes."
Kie vi lernis?
"En la akvo."

Patro: "Kio estas tio?"
Filo: "letero de mi al Mario."
Patro: "Sed vi ne scias skribi!"
Filo: Ho, tio ne gravas. Sxi ne scias legi."

dimecres, 15 de setembre de 2010

La Monatoj de la Jaro

En Januaro la vetero estas frosta kaj negxa. En Februaro cxio estas malgaja. En Marto blovegas la vento. En Aprilo la herbo verdas, kaj falas pluveto. En Majo ridetas la tuta Naturo. En Junio floras rozoj. En Julio la tagoj estas varmegaj. En Auxgusto la fruktoj estas maturaj. En Septembro oni rikoltas la grenon. En Oktobro falas la folioj. En novembro cxion kovras nebulego. En Decembro ni festas Kristnaskon.

Mi naskigxis en Auxgusto. Septembro estas la nuna monato. Mi preferas Junio cxar mi sxatas la veteron varman kaj la tagojn longajn sunajn.

dimarts, 14 de setembre de 2010

-ET kaj -ID

A hundeto may be a full grown dog, though a midget in size.
A hundido is a puppy that may be quite large. Agleto - a very small eagle. Aglido - an eaglet.

Dronanto kaptas cxiun herbeton. Por paro amanta cxiu loko suficxas. Riveretoj fluas al riveroj. Vi ne estas la sola sxtoneto sur la marbordo. Ne cxiu papereto estas bankbileto. Amo kaj rideto ne konas landlimojn. Sxteletiston oni batas; sxtelegiston oni sxatas.

Drowning catches every little herb. For a loving pair every place suffices. Creeks flow to rivers. You are not the only pebble on the sea bank. Not every slip is a bank note. Love and a smile doesn't know borders. One beats a petty thief; an outlaw one likes.

En la menagxerio: Onklino: "Ne tusxu la papagon: gxi mordas." Nevineto: "Nu, do! VI tusxu gxin!"

dilluns, 13 de setembre de 2010

-EG; -ET

La sufikso -EG (prigranda) fortas la ideo. La sufikso -ET malfortas la ideo. Iaj vortoj en Anglo: Omega, megaphone, kun flower-et, lancet, packet, statuette, turret, booklet. Mnemonikoj: great, big, gigantic, tiny, little, kaj petty.

Sonoras, sonoregas, sonoretas - rings, booms, tinkles.
Amo, ameto, amego - love, a liking, adoration.
Pasxas, pasxetas, pasxegas - steps, toddles, strides.
Pluvo, pluveto, pluvego - Rain, drizzle, downpour (katoj kaj hundoj).
Sxnuro, sxnureto, sxnurego - rope, string, hawser.
Nebulo, nebuleto, nebulego - fog, haze, dense fog.
Mansaneta - "off color." Malsenega - at death's door.
Verdeta - greenish.

divendres, 10 de setembre de 2010

GE-

La prefikso GE- = de ambaux seksoj. La ge-vorto (cxiam en la pluralo) indikus du individuoj, aux ia nombro du aux pli, ambaux seksoj esti reprezentantoj.

Gefratoj = frato(j) kaj fratino(j).
Gepatroj = (parents), aux patro kaj petrino (en familio).
Geavoj = (grandparents), aux avo kaj avino.
Gesinjoroj = sinjoro kaj sinjorino.
Ges. (Gesinjoroj) Zechiedrich - Mr. and Mrs. Zechiedrich.

Obeu viajn gepatrojn. La luno: la lampo de la geamantoj.

Geamikoj, geedzoj, gefiloj, gekamaradoj, geknaboj, gekuzoj, gemastroj, genajbaroj, genepoj, genevoj, geonkloj, geregxoj, geskoltoj, gestudentoj, gebatalantoj, geesperantoistoj, gejunuloj, gemaljunuloj.

La knaboj prenas la lernalibrojn, kisas la gepatrojn, kaj lasas la domon. Ili transiras la stratojn, kaj post kelka tempo atingas la lernejon. Tie ili renkontas amikojn, demetas la cxapelojn, salutas la instruistojn, kaj sidigxas.

The boys take the schoolbooks, kiss their parents, and leaves the house. They go across the streets, and after some time reaches the school. There they meet friends, take off the hats, greet the teachers, and they sit down.

dijous, 9 de setembre de 2010

-UL

La sufikso -UL = individuo, karakterizis per aux posedanta la noma kvalito.

Belulo = bela persono
belulino = bela virino.
Avarulo - a miser, Surdmutulo, a deaf-mute, Malsanul(in)o, an invalid, Negxulino - Snow-white, Aliulo - someone else, Karul(in)o - darling.

Ne helpas spegulo al malbelulo. Maldiligentulo diras "Leono estas sur la vojo". Fremdulo mi estas en lando fremda. Cxiu estis junulo - cxiu estis pekulo. Pekis junuloj kaj pekis maljunuloj. Ricxulo veturas, malricxulo kuras. Sagxulo auxskultas konsilon. Neniu sanktulo estas sen makulo. Al cxiu sanktulo apartan kandelon! Inter piuloj ne mankas pekuloj. Inter blinduloj regas strabuloj. Por sagxulo suficxas aludo. Por ricxulo fasto - por malricxulo festo. Malricxulo rabiston ne timas.

A mirror doesn't help the one who is ugly. A lazy person says "A lion is on the road". To a foreigner, I am on foreign land. Everyone was a young person - everyone was a sinner. Young people sinned and old people sinned. A rich person travels, a poor person runs. A wise person listens to advice. No saint is without a stain. To every saint a separate candle! Sins are not lacking among religious people. Those who squint rule among the blind. For the wise, alluding suffices. For a rich person a fast - for a poor person a feast. A poor person doesn't fear a robber.

dimecres, 8 de setembre de 2010

-ISTO kaj -ANTO

-ISTO montras kutima okupo, ofte profesio. -ANTO estas simple oni kiu faras la ago cxe la momento.

Skribisito - a writer, skribanto - persono nun skribas, a person now writing.

aplauxdisto, ekzamenisto, gardisto, gvidisto, helpisto, ktp.

dimarts, 7 de setembre de 2010

-ANTO (Someone who is)

Defendanto - a defendant.
Disputanto - a disputant.
Dubanto - a doubter.
Korespondanto - a correspondent.
Lernanto - a learner, student.
Logxanto - an inhabitant.
Plendanto -one who is complaining, a complainer.
Protestanto - a protestant.

La rikolto estas multa, sed la laborantoj estas malmultaj. Eminenta sxuldanto, malbona paganto. Parolanto semas, auxdanto rikoltas. La forestanto cxiam estas malprava. Multaj kompatantoj, sed neniu helpanto. Ploranton oni evitas, ridanton oni imitas. Ne estas pied-iranto kolego al rajdanto.

The harvest is many, but the workers are few. Distinguished debtor. bad payer.
A speaker sows, a hearer reaps. An absent person is always wrong. There are many who pity, but no one who helps. Weepers people avoid, but those who laugh people imitate. There is no colleague who walks to one who rides.


La ploramanto: "Estu bona infano!" "Li ne gxenas min. Efektive, mi gxojas, kiam infanoj ploras." Cxu vere? "Jes, cxar taim oni forsendas ilin al la lito."

The Cry Maniac: "Be a good kid!" "He does not bother me. In fact, I rejoice when children cry." "It is true?" "Yes, because then, one sends them away to bed."

-ANTA

Dormanta infano - a sleeping child (dormant).
Kuranta hundo - a running dog (current).
Militanta - fighting, militant.
Mordanta - biting, mordant.
Pendanta - hanging, pendant.

Kiu estas la virino nun kantanta? Who is the woman now singing?
Rigardu la falantajn foliojn! Look at the falling leaves!
Esperanto ne estas teoria projekto: gxi estas la vivanta lingvo de vivanta popolo.
Esperanto is not a theory project: it is the living language of living people.
Ne cxio brilanta estas diamanto. Not everything shining is a diamond.
Dormantan hundon ne tusxu. Don't touch sleeping dogs.
Mordantaj hundoj kuras cxiam kun vundoj. Biting dogs run always with wounds.
Koko:vekhorlogxo vivanta, kiu havas grandan familian? Cock: Living alarm clock, which has a big family.

"Ne timu la hundon. Cxu vi ne scias, ke bojanta hundo ne mordas?"
"Jes. Sed cxu ankaux la hundo scias tion?"

"Do not fear the dog. Do you know that a barking dog doesn't bite?"
"Yes. But does the dog also know that?"

divendres, 3 de setembre de 2010

Sur La Tablo

Sur la tablo staris taso plena de teo. Sinjorino Zechiedrich venis en la cxambron. Sxi soifis. Sxi vidis la teon. Sxi iris al la tablo, prenis la tason, kaj trinkis la teon. Sxi metis la malplenan tason sur la tablon, kaj lasis gxin sur la tablo.

On the table stood a cup full of tea. Mrs. Zechiedrich came into the room. She was thirsty. She saw the tea. She went toward the table, took the cup, and drank the tea. She put the empty cup onto the table, and left it on the table.

Frazoj por tago

Mi prenis segxon. I took a chair.
Mi metis la segxon kontraux la muron. I put the chair against the wall.
Gxi staris kontraux la muro. It stood against the wall.
Mi pasxis sur la segxon. I stepped onto the chair.
Mi staris sur la segxo. I stood on the chair.
Mi metis la manon en mian posxon. I put my hand into my pocket.
Mi sercxis en mia posxo, kaj eltiris najlojn. I searched in my pocket and pull out nails.
Mi elektis grandan najlon, kaj metis la aliajn denove en la posxon. I choose a big nail and put the others again into my pocket.
Mi metis la najlon sur la gxustan lokon, tenis gxin sur la gxusta loko, kaj martelis gxin en la muron. I put the nail onto the right place, held it on the right place, and hammered it into the wall.
Gxi restis en la muro. It stayed in the wall.
Mi prenis bildon, kaj metis la sxnuron de la bildo sur la najlon. I took a picture and put the cord of the picture onto the nail.
La bildo pendis de la najlo. The picture hung from the nail.
Mi saltis sur la plankon, staris sur la planko, kaj admiris mian laboron. I jumped onto the floor, stood on the floor, and admired my work.

dimecres, 1 de setembre de 2010

Akusativo de Direkto (Almovo)

Kie vi estas? Where are you?

Kien vi iras?
Al kie vi iras? Where are you going to?

Mi iras tien.
Mi irias al tie? I am going (to) there.

Gxi kuras (kie?) It is running about (where?)
Sub la lito Under the bed (position)

Gxi kuras (kien? = al kie?) It is running (where to?)
{Al sub la lito = sub la liton} {TO under the bed (from elsewhere) (direction)}

Gxi saltas sur la tablo. It jumps-about on-the-table.
Gxi saltas {Al sur la tablo = (sur la tablo)n} It jumps {TO On the table = On TO the table}

Mi nagxas en la maro. I swim-about in-the-sea.
Mi nagxas {Al en la maro = (en la maro)n} I swim {TO IN the sea = INTO the sea}.

Li flustras (kie? en la pregxejo: (kien?) en sxian orelon.
Versxu akvon sur la florojn.
En la mondon venis nova sento.
Ne sxovu la nazon en fremdan vazon.
El la pato en la fajron.
Al Dio placxu, sed surdiablon ne kracxu.
Ne metu cxiujn ovojn en unu korbon.

dilluns, 30 d’agost de 2010

Cxirkaux (around), Ekster (outside), Kontraux (opposite)

Ili sidas cxirkaux la tablo.
Sxia brako estas cxirkaux la talio de la patrino.
Cxirkauxas (surrounds), cxirkauxa (surrounding)

Marsxu cxirkaux la korto.
Dauxru gxin cxirkaux via brako.
Sidu cxirkaux la fajro.
Cxirkaux la kampo estas hegxo.

Roberto staras cxirkaux la arbo.

Ekster (outside), ekstera (external), La ekstero (the exterior).
Fisxo ekster akvo.
Ekster dangxero.
Ekster dubo. (Beyond doubt)
Mi logxas ekster la urbo. I live outside the city.
La birdo flugas en la cxambro ekster la kagxo. The birdo flies in the room outside the cage.
La skolto dormas ekster la domo. The scout sleeps outside the house.
Ne rezonu pri tio, kio estas ekster via metio. Don't argue about what is outside your line of work.

Eksterdoma vivo (homeless life), eksterlegxa ago (illegal act), eksterorda parolo (Out of order speech), eksterordinaria insekto (extraordinary insect).

Kontraux - opposite, against.
Vizagxo kontraux vizagxo Face to face. Du kontraux unu. Two to one.
Kontrauxmilitisto (antimilitarist). La por kaj la kontraux (the pros and the cons).
Kontrauxa (opposite, contrary), La kontrauxo (The opposite), Kontrauxas (opposes, faces).

Se Dio estas por ni, kiu estas kontraux ni? If God is for us, who is against us?
La domo staras kontraux ni. The house stands facing us. Kontraux nia domo estas publika gxardeno. Facing our house is a public garden.
Li disputas kontraux la instruisto, remas kontraux la fluo, defendas nin kontraux atako, pekas kontraux la legxo, kaj sentas antipation kontraux katoj. He argues against the teacher, rows against the stream, defends us against attack, sins against the law, and feels antipathy against cats.

dijous, 26 d’agost de 2010

Post (after time or order)

Post laboro venas ripozo.
Ludo post laboro.
Sunbrilo post la pluvo.
Ripetu post mi.

Post konfeso venas forgeso. After confession comes forgetting.
Post la batalo pregxo ne helpas. After the battle, prayer does not help.
Bona ideo post la pereo. A good idea after the perishing.
Sagxa hundo - post la vundo. A wise dog - after the wound.
Tio estas mustardo post la mangxo. That is mustard after the meal.
Post brua vento, subita silento. After resounding wind, sudden silence.
De guto post guto disfalas granito. From drop after drop granite falls apart.
Post vetero malbela brilas suno plej hela. After ugly weather shines brightest sun.
Post sufero venas prospero. After suffrage comes prosperity.Chop a C
Hako post hako estas la plej efika atako. Chop after chop is the most effective attack.

Jugxistino rigardis kopion de dokumento, kies originalon oni perdis. Sxi demandis: "Cxu vi faris la kopion post aux antaux la perdo de la originalo?"

A female judge looked at a copy of a document, which an original somebody lost. She asked: Did you make a copy after or before the losing of the original?

La hundo kuras post la kato. The dog runs after the cat.
Mi observis lin de post arbo. I observed him from behind a tree.

Malantaux - behind
Rigardu post vi. Aux. Rigardu malantaux vi. Look behind you.

Kasxu vin post (malantaux) la hegxo. Hide yourself behind the hedge.
Sxi staras malantaux (post) la pordo. She stands behind the door.
Estas araneo malantaux la bildo. There's a spider behind the picture.
Malantaux la nuboj brilas la hela suno. Behind the clouds shines the bright sun.

Postmorta - post mortem, Postrestas - remain behind, Postrikoltas - gleans, Postskribo - postscript, Postvivas - survives, Posta - posterior, following, subsequent, La posto - the back, reverse, Plej posta - hindmost.

"Kie estas via patrino?"
Antaux du horoj sxi foriris por triminuta vizito al amikino."
"Where is your mother?"
"Two hours ago, she went away for a three-minute visit to a friend."


Antaux unu minuto.
Antaux du tagoj.
Antaux tri semajnoj.
Antaux kvar monatoj.
Antaux kelka tempo. (Some time ago.)
Post kelkaj tagoj. In a few days.
Post multaj monatoj.

dimecres, 25 d’agost de 2010

Cxi (= near here), Antaux (= before, in front of)

Cxi tio. Tio cxi. This thing.
Cxi tie. Tie cxi. In this place. Here.
Cxi tiu. Tiu cxi. This one. This one here. "This here."
Cxi tiuj. These.
Cxi tia. Of this kind.
Cxi ties. This one's. Belonging to this.

La cxi-tiea kutimo. The custom of this place.

La antauxo - the front.
Antauxa - previous.
Antauxas - precedes.
La antauxlasta silabo. The penultimate syllable.

Antaux la domo staras arbo. In front of the house stands a tree.
Ne lauxdu la tagon antaux la vespero. Do not praise the day before the evening.
Kiu insulo estis la plej granda en la mondo antaux la eltrovo de Auxstralio?
Which island was the largest in the world before the discovery of Australia?
Profesoro staris antaux la fajro. Professor stood in front of the fire.
Li rigardis ovon, kiun li tenis en la mano. He looked at an egg, which he held in his hand.
En kaserolo sur la fajro estis lia posxhorlogxo. In a saucepan over the fire was his watch.

En la Esperanta alfabeto, "g" venas antaux "gx."
Tenu gxi antaux la nazo de la azeno. Hold it in front of the donkey's nose.
La sxangxo okazas antaux niaj okuloj. The change is taking place in front of our eyes.
Vintro venas antaux printempo. Winter comes before spring.
Atendu mi antaux la teatro. Await me in front of the theater.

Antauxpagas - prepays.
Auntauxjugxas - pre-judges.
autauxparolo - preface.
antauxvido - foresight.
antauxtempa - premature.

dimarts, 24 d’agost de 2010

-UJN

En la akusativo, kiuj farigxas Kiujn, ktp. Kiujn bildojn vi vidis? Mi vidis iujn, sed ne cxiujn, Mi ne vidis tiujn, kiujn vi vidis.

Amo kovras cxiujn pekojn. La morto ne distingas: cxiujn egale atingas.
Love covers every sin. Death does not make a distinction: everyone equally reaches.

La personaj, kiuj logxas tie.
La libroj, tiuj mi acxetis.
La homoj, al kiujn mi parolis.
La cxerizoj, tiujn vi mangxis.
Kiujn florojn vi deziras?
La birdoj, al iuj mi donis akvon.
Cxiuj libroj estas liaj.
Mi ne amas iujn personojn.
Tiujn hundojn mi acxetis hodiaux.
Cxu la nunaj modoj superas cxiujn de la antauxa jaro?

Distingu inter tuta libro, kaj cxiu libro. Ili cxiuj laboris la tuta tago.

Sxi estis tute kontenta pri la tuta laboro de cxiuj lernantoj.
Ni tute atendis vin dum tuta horo.
Ili cxiuj estis tute felicxaj.
Mi legis cxiujn pagxon.
Mi legis la tutan pagxon.
El cxiuj landoj mi preferas nian.
Mi amas ciujn landojn.
Mi vizitis cxiun urbon en la tuta lando.

dilluns, 23 d’agost de 2010

Interparolo inter du malgrandaj knabinoj

"Cxu vi vidas tiujn du bovinojn, unu blankan kaj unu brunan?"

"Jes."

"Nu, oni tiras lakton el la blanko bovino."

"Kaj el la bruna, ankaux?"

"Ne. El gxi oni tiras kafon."

"Sed kie estas bovino, kiu donas la sukeron?"

Kunigu la Armeo de la Sinjoro (Lordo)

Amiko estis antauxe de mi, elvenanta de pregxejo unu tago, kaj la predikisto estis staranta cxe la porto, dum li cxiam estas, manpremi.

Li ekprenis mian amikon per la mano kaj tiris flanken lin.

La Pastoro diris al lin, "Vi bezonas kunigi la Armeo de la Sinjoro!"

Mia amiko respondis,"Mi estas jam en la Armeo de la Sinjoro, Pastoro."

Pastoro demandis, "Kial mi ne vidas vin krom je Kristnasko kaj Pasko?"

Li reflustris, "Mi estas en la sekreta servo."

divendres, 20 d’agost de 2010

-UJ

Kiuj libroj? Which books?
Tiuj pomoj. Those apples.
Cxiuj floroj. All (the) flowers.
Iuj homoj. Certain people.
Kiu estas tie? Who's there?
Kiuj estas tie? Who are there?
Cxiuj estas. All are.
Iuj estas. Some are.
Tiuj estas. Those are.
Neniuj estas. None are.
Cxiuj tiuj, kiuj estis tie. All those that were there.
Cxiu kiu estis tie. Cxiu tie.
Ne cxiu frukto estas pomo. Ne cxiuj fruktoj estas pomoj. Not all fruit is an apple.

Nun mi legas, vi legas, kaj li legas: ni cxiuj legas. En la tuta mondo la Esperantisto havas amikojn, kiuj korespondas kun li. Mi suferis de multaj afliktoj, kiuj neniam okazis. Kiam nokto vualas, cxiuj koloroj egalas.

Now I read, you read, and he reads: we all read. In the entire world, the Esperantist has friends, who correspond with him. I suffer from many afflictions, which never happened. When night veils, all colors are equal.


Geometria difino: "Aferoj, kiuj egalas unu al la alia, egalas al cxio alia."

Iuj ridas, aliaj ploras. Some laugh, others cry.

La plej bona el cxiuj (The best of all)

El cxiuj miaj infanoj Ernesto LaGuardia estas la plej juna. Tamen li estas la plej sagxa el cxiuj. El sxiaj multaj infanoj iuj estas bonaj, aliaj ne.

Out of all my children, Ernesto LaGuardia is the youngest. Nevertheless he is the wisest out of all. Out of her many children, some are good, other not.

La malgaja letero/ The Sad Letter

Angla knabino korespondis kun afrika knabo. Sur unu el liaj leteroj estis inka makulo. La knabino montris la leteron al amikino, kaj diris: "Li estas tre malfelicxa. Rigardu la larmon, kiu falis el lia okulo, dum li skribis al mi!"

A English girl corresponds with an African boy. On one of his letters was an ink spot.
The girl showed the letter to a female friend and said: "He is very unhappy. Look at the tear, which fell from his eye, while he wrote to me!"

dijous, 19 d’agost de 2010

Frazoj

Li aldonas vorton. He adds a word.
Li eldonas libron. He publishes a book.
Li eltenas doloron. He endures pain.
Li subtenas la familion. He supports the family.
Li elpensas lingvon. He discovers a language.
Sxi priskribas lokon. She describes a place.
Sxi forlasas la hejmon. She forsakes the home.

-IS

Mi estis - I was, Ni estis - we were, Mi ne estis - I wasn't, Ni ne estis - we weren't.

Cxu vi iris? Did you go?
Vi kantis, cxu ne? You sang, didn't you?
Vi ne kantis, cxu? You didn't sing, did you?

Iam estis regxo. Mi venis, vidis, venkis. (Li) Diris, kaj foriris. Dio donis, Dio prenis. Li neniam venkis la alfabeton. Li diris "adiaux" al la mondo surtera. Kio pasis, nin forlasis. Ne en unu tago kreskis Kartago. Venis fino al mia Latino! Kiam pasis la agxo, aperas la sagxo. Zamenhof estis homo granda, tamen tre modesta. Aperas prudento, kiam pasis la momento. Nuksoj venis, kiam dentoj elfalis. Tajloro krimis, botisto pendas. Se vi prenis la violonon, prenu ankaux la arcxon. Kion vi ne perdis, tion ne sercxu. Oni faris, oni cxesis; kaj ni cion forgesis. Kiu pekis, tiu pagas. Kiu ne pekis! Kiu ne eraris! Li multe entreprenis, sed ne multe eltenis.

Ever was a king. I came, I saw, I conquered. (He) said and went away. God gave, God took. He never conquered the alphabet. He said "farewell" to the subterranean world.
What has passed, we have forsaken. Not in one day was Carthage built. Ending to my Latin came! When the age passed, the wise appears. Zamenhof was a great man, nevertheless very modest. Appears prudent when the moment passed. Nuts came when teeth fell out. A tailor committed a crime, a boot-maker hangs down. If you took the violin, take also the bow. What you did not lose, that you don't look for. It is made, it is left off; and we forgot all. The one who sinned, that one pays. Who didn't sin! Who didn't err! He undertook a lot, but did not hold out a lot.

Instruisto: "Tiu eseo aspektas, kvazaux via patro skribis gxin."
Knabo: "Kompreneble, sinjoro. Mi uzis lian plumon."

Instruisto: "Iru al la mapo de la mondo, Tom, kaj montru al ni Amerikon."
(Tom tion faras.)
"Tio estas gxusta. Nu, knaboj, diru al mi, kiu eltrovis Amerikon?"
Knaboj: "Tom."

dimecres, 18 d’agost de 2010

Pliaj Proverboj Hispanaj

La mono parolas. El dinero todo lo puede.
La praktiko faras la instruiston. El ejercicio hace al maestro.
La homo proponas kaj Dio forigas. El hombre propone y Dios dispone.
La vizagxo estas la spegulo de la animo. La cara es la espejo del alma.
La konstanteco faras mirakloj. La constancia hace milagros.

dimarts, 17 d’agost de 2010

Prepocizioj dum Prefiksoj

Aliras - goes to, approaches.
Subiras - goes under, sinks.
Migras - migrates; elmigras - emigrates, enmigras - immigrates.
Enskribo - inscription, subscribo - signature, transskribo - transcription
Spezo - money transfer, elspezo - expenditure, enspezo - receipt
Alveno - arrival, deveno - origin, elveno - outcome, enveno - entrance, interveno - intervention, kunveno - meeting. Metas - puts, places. Enspiras - inhales, elspiras - exhales.

Li eniras la cxambron. He enter the room.
Li suriras cxevalon. He mounts a horse.
Li trairas tunelon. He goes through a tunnel.
Li transiras riveron. He crosses a river.
Kiam mi eliras, mi surmetas cxapelon. When I go out, I put on a hat.
Kiam mi envenas denove, mi gxin demetas. When I come back in again, I take it off.
Kiam la drako elspiras fajron, la drakidoj elspiras fumon. When the dragon exhales fire, the baby dragons exhale smoke.

Sxi venas al mi, sxi alvenas. She comes to me, she arrives.
Sxi laboras kun mi, ni kunlaboras. She works with me, we collaborate.
Li pensas pri la temo, li pripensas la temon. He thinks about the theme, he considers the theme.

dilluns, 16 d’agost de 2010

Oni (one, people, they, men in general)

Oni diras, ke.... People say that....
Oni tion diras, Oni diras, ke jes. So it is said, So people say, So they say, They say so.
Oni diras, ke ne... They say not. People say it isn't so.
Kion oni diras? What do people say? What are people saying? What is being said?
Onidiro. Hearsay.

Vi ne konfuzas "oni" kun "unu" aux kun "popolo" (a people).

La formoj "onia, onin," estas ebla, sed ne uzas ofte. "Se onia patro venas al oni kaj batas onin..."

"Oni" estas kutime singularo, sed povas esti pluralo. "Kiam oni estas amikoj...."

Kiam oni estas ricxa, oni havas multajn amikojn. When one is rich, one has many friends.
Ne cxiam oni estas felicxa, kiam oni estas ricxa. One is always not happy when one is rich.
Cxion novan oni sxatas: malnovan oni forbatas. One likes everything new: one strikes away old.
Oni diras, ke kato havas naux vivojn. They say a cat has nine lives.
Oni vivas ne kun mono, sed kun homo. One lives not with money, but with a human being.
Kies panon oni mangxas, ties vorton oni parolas. Whose bread one eats, that word one speaks.
Diron oni neas, skribo ne pereas. A saying one denies saying, a script not lost.
Oni parolas pri lupo, kaj vidas lian voston. They speak about a wolf, and they see his tail.

dissabte, 14 d’agost de 2010

Io (Any = Some)

Io estas sur la tablo. Something's on the table.
Cxu estas io sur la tablo? Is there anything on the table?
Cxu vi vidas ion? Do you see anything?

Li estas ie en la gxardeno. He is somewhere in the garden.
Cxu li logxas ie apud vi? Does he live anywhere near you?
Cxu vi vidas lin ie? Do you see him anywhere?

Iu kantas. Someone sings.
Cxu iu kantas? Does anyone sing?
Mi ne vidas iun alian. I don't see anyone else.

Venu iam. Come anytime.
Cxu vi iam pensas pri mi? Do you ever think about me?
Cxu vi havas ian ideon? Do you have any idea?
Cxu tio estas ies? Is that anyone's?

dijous, 12 d’agost de 2010

Proverboj Hispanaj

Pregxo de hundo ne iras al la cxielo. Oración de perro no va al cielo.
Laboro komenca, duono fina. Obra empezada, medio acabada.
Laboroj estas amoj, ne racioj. Obras son amores, no razones.
Tie ne estas sabato sen suno nek dimancxo sen brutbienisto. No hay sabado sin sol ni domingo sin ranchero.
La mortoj ne parolas. Los muertos no hablan.
La foresto kauxas forgeson. La ausencia causa olvido.

dimecres, 11 d’agost de 2010

La Familio "Kiam"

Kiam (at what time, when)
Tiam (at that time, then)
Iam (at some time or other, somewhen, some day, once upon a time)
Cxiam (at every time, always, at all times, ever)
Neniam (at no time, never)

De kiam (since when)
De tiam (from that time, since then, thereafter)

"Do" kaj "Tiam" ne estas la samaj vortoj.

Kiam mi vidas, tiam mi kredas. When I see, then I believe.
Kiam la kato promenas, tiam la musoj festenas. When the cat walks, the mice plays. Or literally, when the cat's away, the mice begin to play.
Kiam sako mizeras, amo malaperas. When a sack is destitute, love disappears.
Ofte kantas la busxo, kiam ploras la koro. The mouth sings often when the heart cries.
Amo vera neniam mortas. True love never dies.
Elefanto neniam forgesas. An elephant never forgets.
Kiu neniam eraras, nenion faras. Who never makes a mistake, nothing is made.
Cxio dependas de "se" kaj "kiam." Everything depends on "if" and "when."
Du hundoj neniam konsentas pri unu osto. Two dogs never agree on one bone.
En unu sako du katoj - cxiam mordoj kaj gratoj. In one sack two cats - always biting and scratching.
La luno ne auxskultas, kiam hundo gxin insultas. The moon don't listen when a dog reviles it.
Nin cxiam ravas tio, kion ni ne havas. That always delights us, what we don't have.

La tiama modo. The fashion of that time.
La neniama lando. The land that never was.
Iama felicxo. One-time happiness.
Cxiama ripozo. Everlasting rest.
Cxiamverda folio. Evergreen leaf.
En la tago de la Sankta Neniamo! On Saint Never's day.

Vi ne bezonas dikan ranon por aliaj serpentoj mangxi. - Jugxisto Joe Brown

La Republikanoj dauxrigis garantiulon la tagrodon de Obama por tiel longa, ke la Administrado de Obama ilin havas veninta ami. - Reprezentanto Alan Grayson

dilluns, 9 d’agost de 2010

La Plej.....El, Malplej, La Malplej...El

Kiu estas la plej alta fenestro en la cxambro? La meza fenestro estas.
Kiu estas la plej bela sinjorino en al cxambro? Neniu. Ili estas egale belaj.
Kiu estas la plej interesa bildo su r la muroj? La bildo de la floroj estas la plej interesa bildo.
Kiu estas la plej ricxa persono en la cxambro? Neniu. Ili estas egale ricxa.
Kiu estas la plej mallonga monato de la jaro? Februaro estas la plej mallonga monato de la jaro.
Kiu estas la plej malvarma sezono de la jaro? Vintro estas la plej malvarma sezono de la jaro.
Kiu estas la plej grava lando en la mondo? Usono estas la plej grava lando en la mondo.
Kiu estas la plej grava urbo en Anglujo? Londono estas la plej grava urbo en Anglujo.

La plej dangxera malsano estas manko de sagxo. The most dangerous illness is lack of wisdom.
Malnovaj amikoj estas la plej bonaj. Old friends are the best.
Esperanto estas la plej simpla lingvo en la mondo. Esperanto is the simplest language in the world.
Vi estas la plej malbona knabo en la klaso. You are the worst boy in the class.
La plej elokventa lingvo estas silento. The most eloquent language is silence.

Elektas: Prenas la plej bonan. Kie logxas la plej bonaj homoj? En Afriko, cxar tie logxas homoj Senegalaj.
El eseo: "La tri plej altaj montoj en Britujo estas Ben Nevis, Ben Lomond, kaj Ben Johnson."

La Plej...El

La plej bela el virinoj. The most beautiful of women.
La plej granda el ni. The greatest of us.
La plej alta el ni. The tallest of us.
La plej bona el viroj. The best of men.
La plej kuragxa el la knaboj. The bravest of the boys.
La plej sagxa el viroj. The wisest of men.
La plej dolcxa el la orangxaj. The sweetest of oranges.
La plej gxentila el la infanoj. The politest of the children.
La plej komforta el la litoj. The most comfortable of the beds.
La plej matura el la pomoj. The ripest of the apples.
La plej diligenta el la lernantoj. The most diligent of the pupils.

Malplej

El la kvin fingroj de la mano, la montrofingro estas la malplej longa kaj la malplej forta fingro de la mano. Out of the five fingers of the hand, the index finger is the least long and the least strong finger of the hand.
Auxstralio estas la malplej granda kontinento de la mondo. Australia is the least biggest continent of the world.
La malplej maljuna el ni. The least oldest of us.
La cxina lingvo estas la malplej simpla lingvo de la mondo. The Chinese language is the least simplest language of the world.

divendres, 6 d’agost de 2010

Plej (most)

Rugxas sango fluas en la arterioj, blua en la vejnoj.

Plej bela. Most beautiful.
Plej modera, Most moderate.
Plej sagxa, Wisest.
Plej bona, Best.
Plej malbona, Worst.

Sperto estas la plej bona instruisto. An expert is the best teacher.
Honesto estas la plej bona politiko. Honesty is the best policy.
Propra sufero - plej granda sur tero! One's suffrage - biggest on earth!
Vundo sekreta doloras plej multe. A secret wound hurts the most.
La arbo en la plej venta loko havas la plej fortan radikon. The tree in the most windy place has the strongest root.
Malplena poto faras la plej grandan bruon. An empty pot makes the greatest noise.
Gxojo estas la plej bona medikamento. Joy is the best medicine.
Amiko fidela estas trezoro plej bela. A faithful friend is a most beautiful treasure.

dijous, 5 d’agost de 2010

Materialoj, Sxtofoj

Tiu ringo estas farita el oro. That ring is made of gold.
La glaso estas farita el vitro. The tumbler is made of glass.
La muroj estas farita el brikoj kaj mortero. The wall are made of bricks and mortar.
Niaj benkoj estas farita el ligno. Our benches are made of wood.
Mia matenmangxo konsistas el buterpano kaj kafo. My breakfast consists of a pancake and coffee.
La dezerto konsistas el sablo. The desert consists of sand.

Argxento (silver) Faruno (flour) Katuno (cotton)
Bakelito (bakelite) Felto (felt) Kauxcxuko (rubber)
Brikoj (bricks) Fero (iron) Lado (tinplate)
Drapo (woolen cloth) Kartono (cardboard) Lano (wool)
Ledo (leather) Ligno (wood) Metalo (metal)
Oro (gold) osto (bone) Pajlo (straw)
Papero (paper) Plusxo (plush) Silko (silk)
sxtalo (steel) Tolo (linen) Veluro (velvet)
Vitro (glass)

dimarts, 3 d’agost de 2010

EL (Out of) (From)

Sxi rigardas el la fenestro. She looks out of the window.
Perlo el la maro. Pearl from the sea.
Teksto el la Biblio. Text out of the Bible.
El birdo malbona venas ovo malbona. Out of a bad bird comes a bad egg.
Ne gutas mielo el la cxielo. Honey doesn't drop from the sky.
El sub la tero aperas la vero. The truth appears from below the earth.
El arbido kreskas arbo. From a little tree grows a tree.
Li faras el muso elefanton. He makes an elephant out of a mouse.
Kio venas el koro, iras al koro. What comes from a heart goes to a heart.
El pura fonto fluas pura akvo. Out of a pure source flows pure water.

Unu el la aliaj. One from the others.
Iu el vi. Some from you.
Neniu el ni. No one from us.
Smith el Bristol. Smith from Bristol.
Unu el via partio. One from your party.
Tri el nia grupo. Three from our group.
Kio venas el Newcastle? What comes from Newcastle?
Kiu besto venas el Afriko? Which animal comes from Africa?
Tio estas nur unu el diversaj kauxzoj. That is only one from diverse causes.
Vi estas nur unu el multaj. You are only one out of many.
Li trinkas el glaso, sed sxi trinkas el taso. He drinks from a glass, but she drinks from a cup.

One of them. Unu el ili.
Two of us. Du el ni.
Some of the girls. Iu el la knabinoj.
Many of the books. Multaj el la libroj.
Every one of the family. Cxiu el lia familio.
A gardener from Kent. Gxardenisto el Kent.
The boy jumps out of (the) bed again. La knabo saltas el lito denove.
The dog runs away out of the yard. La hundo foriras el la korto.
The river flows out of the side of the mountain. La rivero fluas el la flanko de la monto.
The birds fly out of the hedge. La birdoj flugas el la hegxo.
Few of our friends are there. Kelkaj el nia amikoj estas tie.
Which of you is an Esperantist? Kiu el vi estas Esperantisto?

Boato el papero. Boat made of paper.
Ringo el oro. Ring made of gold.
Li estas gxentila kaj trankvila, kun koro el oro. He is gentile and tranquil with a heart made of gold.
Statuo el granito. A statue made of granite.
Kolono el salo. A pillar made of salt.

Libro konsistas el cxapitroj. A book consists of chapters.
Cxapitro konsistas el pagxoj kaj paragrafoj. A chapter consists of pages and paragraphs.
Paragrafo konsistas el frazoj. A paragraph consists of sentences.
Frazo konsistas el vortoj. A sentence consists of words.
Vorto konsistas el literoj. A word consists of letters.
La jaro konsistas el sezonoj: sumero, printempo, auxtuno, kaj vintro. The year consists of the seasosn: summer, spring, autumn, and winter.
Akvo konsistas el multaj gutoj. Water consists of many drops.
Nia klaso konsistas el iu bonaj studantoj kaj iu mallaboremaj. Our class consists of some good pupils and some lazy.
La tuta Biblio konsistas el la Malnova kaj Nova Testamentoj. The whole Bible consists of the Old and New Testaments.

Verdo farbo konsistas el flavo kaj bluo.
Orangxkoloro konsistas el ruxgo kaj flavo.
Purpuro konsistas el rugxo kaj bluo.
Bruno konsistas el orangxo kaj purpuro.
Pluvo konsistas el la akvo el la nuboj.
Lingvo konsistas el aliaj lingvoj.
Poemo konsistas el vortoj.
Sxia cxapelo konsistas el pajlo.
Nia klaso konsistas el studantoj kaj instruisto.

"Mi venas el la Kanarioj Insuloj."
"Ho, mi petas, kantu al ni."

dilluns, 2 d’agost de 2010

Pliaj frazoj

Mi pensas pri sxi.
Mi amas la patron.
La patro min amas.
Tie kreskas arbon.
Min sxi kondukas al la domo.
Mi staras apud sxi.
Mi staras apud sxia kato.
Mi staras apud sxiaj katoj.
Mi sxin amas.
Mi amas sxian katon.
Mi amas sxiajn katojn.

Pardonon!
Bonan tagon, sinjoro!
Bonan matenon!
Bonan Vesperon! (Buenas tardes!)
Bonan nokton! (Buenas noches!)
Bonan apetiton!
Bonan vojagxon! (Bon voyage!)
Felicxan jaron!
Saluton!
Bonan!
Sanon! (Salud!)
Bonvenon! (Bienvenido!)
Morton aux venkon (victoria)!

Kion vi mangxas?
Pomon.
Kian?
Verdan.
Kiajn vi preferas?
Rugxajn.

Rusto mangxas la feron, kaj zorgo la homon. Rust eats up the iron, and care eats mankind up.

Cxu vi deziras teon?
Mi ne trinkas teon.
Kafon?
Mi ne trinkas kafon.
Kakaon?
Mi ne trinkas kakaon.
Viskion kaj akvon?
Mi ne trinkas akvon.

"Elefantoj havas ion, kion havas alia besto."
"Kion?"
"Elefantidojn."

Se vespo sidigxas sur urtiko, cxu la vespo pikas la urtikon, aux la urtiko la vespon?

"Vian monon aux vian vivon!"
"Nu! Prenu mian vivon, cxar mian monon mi sxparas por la maljunagxo."

"Kelnero! Portu al mi kafon! Mi atendas frauxlinon."
"Nigran aux blankan, sinjoro?"
"Sxia koloro ne estas via afero."
"Pardonu! Mi demandas pri la koloro de la kafo."
"Tio tute ne gravas; la frauxlino estas blinda."

dissabte, 31 de juliol de 2010

Objektoj: Rektaj kaj Nerektaj

Venu al ni kaj helpu nin. Come to us and help us.
Iru al li kaj amuzu lin. Go to him and amuse him.
Promenu kun ni kaj gvidu nin. Walk with us and guide us.
Pensu pri sxi kaj memoru sxin. Think about her and remember her.
Atentu al mi kaj obeu min. Pay attention to me and obey me.
Auxskultu al ili kaj imitu ilin. Listen to them and imitate them.
Legu pri gxi kaj diskutu gxin. Read about it and discuss it.
Rigardu al vi en la glaso kaj admiru vin. Look at yourself in the glass and admire yourself.

Li helpas nin. Li helpas al ni.
Mi dubas tion. Mi dubas pri tio.
Ni sercxas trezoron. Ni sercxas por trezoro.
Atendu momenton. Atendu dum momento.

Atendu min. Atendu por mi.
Mi bedauxras tion. Mi bedauxras pri tio.
Mi vin dankas. Mi dankas al vi.
Tio min placxas. Tio placxas al mi.
Mi atentas tion. Mi atentas al tio.
Mi arangxas la feston. Mi arangxas por la festo.
Mi petas tion. Mi petas pri tio. Mi petas por tio.
Mi petas vin. Mi petas al vi. Mi petas de vi.
Gxi vivas dek jarojn. Gxi vivas dum dek jaroj.
Sxi parolas la tutan tagon. Sxi parolas dum la tuta tago.

Mi instruas vin pri Esperanto. Mi instruas al vi Esperanton.
Mi konsilas al vi la studon. Mi vin konsilas pri la studo.
Mi petas de vi servon. Mi vin petas pri servo.
Mi vin riprocxas pri tio. Mi riprocxas al vi tion.

Li flatas al mi. Li flatas min.
Ili forgesas pri la mono. Ili forgesas la monon.

divendres, 30 de juliol de 2010

-AJN -OJN

Mi havas bluajn florojn. I have blue flowers.
Mi vidas viajn filojn. I see your sons.

Amu viajn malamikojn. Love your enemies.
Timo havas grandajn okulojn. Fear has big eyes.
Kiajn grandajn okulojn (orelojn , dentojn) vi havas, avino! What big eyes (ears, teeth) you have, grandma!
Ne skribu al mi tiajn longajn leterojn. Don't write me that long letter.
En la tago ni vidas la helan sunon, kaj en la nokto ni vidas la palan lunon kaj la belajn stelojn. In the daytime we see the bright sun and at night we see the pale moon and the beautiful stars.
Levu ambaux manojn! Carry with both hands!
Fermu ambaux okulojn! Close both eyes!
Ili ne sxatas viajn legxojn. They don't like you laws. (They seek not your statutes.) Ps. 119:155

Gxentila: diras vortojn belajn (sed eble ne verajn). Ricxa: havas plenajn posxojn.

La domoj posedas altajn fensetrojn kaj ardezajn tegmentojn. The houses possess tall windows and slate roofs.
En mia skatolo mi havas bildajn posxtkartojn, leterojn, kaj blankajn posxtukojn kun bluaj randoj. In my box, I have picture postcards, letters, and white handkerchiefs wiht blue edges.
Cxu vi vidas la bluajn paperojn? Do you see the blue papers?
En la posxojn de la junajn knabojn, mi vidas verdajn pomojn, malgrandajn konkojn, kaj krajonojn, kun diversaj aliaj objektoj. In the young boys' pockets, I see green apples, small shells, and pencils, with other diverse objects.

"Cxar Dio tiel amis la mondon, ke li donis lian solan filon, por ke cxiu, kiu kredas en lia ne perdos, sed havos eternan vivon." Johan 3:16 de la Biblio.

dimecres, 28 de juliol de 2010

-UN -ON

Kiun floron vi preferas? Mi preferas tiun floron.
Kiun instrumenton vi preferas? Mi preferas neniun instrumenton.
Kiun frukton vi preferas? Mi preferas cxiun frukton.
Kiun beston vi preferas? Mi preferas neniun beston.
Kiun libron vy preferas? Mi preferas tiun libron.

Ne timu tiun bovinon. Don't fear that cow.
La inspektisto vizitas cxiun klason. The inspector visits every class.
Malsagxulo kredas cxiun vorton. A fool believes every word.
Legu iun interesan libron. Read some interesting book.
Cxu vi konas tiun viron? Do you know that man?
Mi konas cxiun kanton en la libro. I know every song in the book.
Korektu tiun eraron! Correct that mistake!

Mi amas tiun katon. I love that cat.
Mi vidas neniun libron sur tiun tablon. I see no book on that table.
Donu al mi tiun krajono. Give me that pencil.
Cxu cxiun vorton vi ne komprenas? Do you not understand every word?
Ne placxas al mi tiu lasta kanto. That last song doesn't please me.

dimarts, 27 de juliol de 2010

-AN -ON

Mi riskas mian vivon. (I risk my life.)
Li vidas rugxan rozon. (He sees a red rose.)
Sxi havas bluan floron. (She has a blue flower.)
Mi vidas blindan viron. (I see a blind man.)
Mia edzino havas bonan edzon. (My wife has a good husband.)
Mi amas main katon. (I love my cat.)
Li ludas muzikon belan kaj dolcxan. (He plays beautiful and sweet music.)

Unu pasero alian valoras. (One sparrow values others.)
Amu min, amu mian hundon. (Love me, love my dog.)
Li havas junan kapon sur maljuna korpo. (He has a young head on an old body.)
Auxdu la alian flankon. (Hear the other side.)

Fremda mangxo havas bonan guston. (A foreign meal has good flavor.)
Unu ovo malbona tutan mangxon difektas. (A bad egg spoils a whole meal.)
Altan arbon batas la fulmo. (The lightning strikes a tall tree.)
Ne malsxatu vian patrino, kiam sxi maljunigxas. (Don't dislike your mother when she becomes old.)
Kian muzikon vi amas? Mi amas cxian muzikon.
Mi bezonas nenian helpon. (I need no help.)

Fulmo: mallonga forta lumo en la cxielo.
Gasto: eleganta sinjoro, kiu vizitas la domon kaj havas grandan apetition.
Promenas: iras, kaj havas multan tempon.

La libro estas interesa.
La knabo prenas longan krajonon kaj novan libron.
Mi trinkas nigran kafon sed mia frato trinkas puran malvarman akvon.

Kian kolon havas gxirafo? What kind of neck does a giraffe have?
Gxi havas longan kolon. It has a long neck.

divendres, 23 de juliol de 2010

-OJN

Muraj havas orelojn. (Walls have ears.)
Traduku ideojn, ne vortojn. (Translate ideas, not words.)
Auxdu ambaux flankojn. (Hear both sides.)
Lupo sxangxas la harojn, sed ne la farojn. (Wolf changes the hairs, but not the deeds.)
Paroloj ne pagas sxuldojn. (Speakers don't pay debts.)
Vortojn sxparu, angorojn faru. (Words you save, agonies you make.)
Ni vidas nur la nubojn, sed la nuboj vidas la sunon. (We see only the clouds, but the clouds see the sun.)
Unu bedauxras, ke rozoj havas dornojn; alia gxojas, ke rozojn havas dornoj. (One regrets that roses have thorns; another gives joy that thorns have roses.)
Kiu havas abelojn, havas mielon. (One who has bees, has honey.)
Cxiu medalo du flankojn posedas. (Every medal possesses two sides.)

Auxskultas: malfermas la orelojn.
Diskretas: ne malkovras sekretojn.
Korespondas: du personoj skribas leterojn pri amo kaj la vetero.
Legas: rigardas vortojn kaj komprenas ilin.
Pasxas: levas kaj mllevas la piedojn sur la strato.
Rikoltas: prenas la fruktojn.
Sercxas: rigardas: "Kie estas?"
Songxas: en la dormo vidas bildojn.
Vojagxas: iras kaj rigardas landojn kaj popolojn.

Mi mangxas bananojn, figojn, kaj pirojn.
Li vendas pianojn, organojn, kaj violojn.
Sxi ne levas botojn aux sxuojn.
Mi havas du okulojn, du orelojn, du lipojn, kaj du piedojn, sed nur unu nazon.
Skribu leterojn al la infanoj.
Sxi donas pomojn al la knaboj.
Mario havas filojn kaj nepojn.
De la arboj ni prenas pomojn.

dimecres, 21 de juliol de 2010

Kion, Kio

Kion vi bezonas? Mi bezonas ion (tion, cxion, nenion).

Lernu multon; diru malmulton; auxdu cxion. (Learn a lot; say very little; hear everything).(lov
Amo faras ion, mono cxion. (Love makes something, money everything).
Du manoj faras cxion, sed unu nenion. (Two hands make everything, but one nothing).
Tempo sxangxas cxion. (Time changes everything).
Laboro cxion venkas. (Work conquers all).

Jen cxio, kio gravas. (All that matters).
Jen cxio, kio mi bezonas. (All I need).
Mi vidas cxion, kio estas tie. (I see all that's there).
Mi havas cxion, kion mi bezonas. (I have all I need).

dilluns, 19 de juliol de 2010

Pliaj vortoj

Kion signifas la vorto "faras" en la Angla lingvo? Gxi signifas "do" aux "make."
Kion signifas la sama vorto en la Hispana lingvo? Gxi signifas "hace."

acxetas (buys)
bezonas (needs)
brosas (brushes)
etendas (extends)
fermas (shuts)
gvidas (guides)
kovras (covers)
petas (ask (a favor))
lavas (washes) Hispano (lava)
levas (raises, lifts) Hispano (levanta)
portas (carries)
sxlosas (locks)
uzas (uses) Hispano (usa)
vendas (sells) Hispano (vende)

Li portas karbon al Newcastle.
Se Dio fermas pordon, li malfermas fenestron.
Acxetas: donas monon kaj prenas objekton.
Vendas: donas objekton kaj prenas monon.
Lauxdas: diras "Gxi estas bona".
Memoras: tenas en la kapo.
Petas: diras: "Donu al mi: Faru por mi".
Sendas: diras "Iru!"

Servisto: "Kiom da ovoj mi bezonas por la kuko?"
Mastrino: "Kvar. De du prenu la blankon, kaj de du la flavon."

Li blovas la fajron.
Li petas pardonon.
Li brosas la tablotukon.
Li acxetas la hundon.
Li portas pakajxon.
Li kovras la tablon.
Li havas filon kaj filinon.
Li auxdas la kanton.
Li tenas la bebon.
Li sxlosas la pordon.
Li faras segxon.
Li bezonas helpon.
Li lauxdas la musikon.
Li levas piedon.
Li turnas la pagxon.
Li lavas la posxtukon.
Li portas cxapelon.
Li uzas krajonon.

For- (away)

Li forblovas la polvon.
Li forlavas la makulon.
Li forpusxas la katon.
Li fortiras la tablotukon.
Li fortrinkas la bieron.
Li forbrosas la negxon.
Li fordonas monon.
Li frokisas larmon.
Li forportas libron.
Li forprenas liberon.
Li forvisxas vorton.
Li foruzas inkon.

Mal- (kontrauxa)

Li malamas pluvon.
Li malfidas flatiston.
Li malfaras la laboron.
Li malhelpas la edzinon.
Li mallauxdas la filon.
Li mallevas la kapon.
Li malobeas la legxon.
Li malsxlosas la sxrankon.

Objekto antaux verbo

Lupo lupon ne mangxas.
Mano manon lavas.
Razisto raziston razas.
Edzo edzinon lauxdas: edzino edzon aplauxdas.
Suspekto pruvon ne donas.
Espero panon ne donas.
Larmoj sxuldon ne pagas. (Tears don't pay debt?)
De fremda dento ni doloron ne sentas.
Amikon sxatu, malamikon ne batu.
Pano busxon ne sercxas.
Tablon ornamas ne tuko, sed kuko.
Malbona herbo froston ne timas.
Guto malgranda, sed sxtonon gxi boras.
Se birdo tro bekas, katon gxi vekas.

dissabte, 17 de juliol de 2010

Konfesu la eraron.
Imitu la modelon.
Kaptu la fisxon.
Lacxu la boton.
Lernu la Esperanton.
Pagu la kalkulon.
Ripetu la proverbon.
Traduku la kanton.

Ne adresu la leteron.
Ne cxagrenu la patrinon.
Ne enviu la najbaron.
Ne movu la segxon.
Ne pasu la ponton.
Ne trinku la lakton.

Ne divenu la respondon.
Ne rigardu la plankon.
Ne pikas la fingron.
Ne impetas la akompaniston.
Ne malsxparas tempo.

auxdas (hears)
havas (has)
kaptas (catches)
lauxdas (praises)
naskas (bears, gives birth to)
prenas (takes)
tenas (holds)
visxas (wipes)

Cxio havas finon.
Via amiko havas amikon, kaj ties amiko ankaux havas amikon: estu diskreta.
Mono naskas monon.
Amo naskas amon.
Konfido naskas konfidon.
Lauxdu la maron, sed restu sur tero.
Li havas la kapon sur la gxustas loko.
Li havas mosxon en la kapon.
Kiu havas, tiu pravas.
Vi ne auxskultas, tial vi ne auxdas min.
La frua birdo kaptas la vermon. (The early bird catches the worm.)

Gxi pluvas, sed nun gxi brilas kun sunlumo.

Proverboj de la Hispana lingvo

Aprilo pluva faras majon belan.
"Abril lluvioso hace a mayo hermoso."

Cxiu birdo sxatas lian neston.
"A cada pájaro le gustas su nido."

Al cxiu lando, gxia utilo.
"A cada tierra, su uso."

Al kato malnova, muso mola.
"A gato viejo, ratón tierno."

En la Angla lingvo:
"April showers bring May flowers."
"People like best what is theirs."
"When you're in Rome, do as the Romans do."
"Censures old men who fall in love with young women."

divendres, 16 de juliol de 2010

-ON

La knabo amas la hundon. (The boy loves the dog.)
La knabon mi vidas, sed ne la knabinon. (It is the boy I see, not the girl.)

Kion vi deziras? Mi deziras monon.
Kion mi tusxas? Vi tusxas la tablon.

Li mangxas pomon. Pomon li mangxas. Kiu mangxas? (Li). Kion li mangxas? (pomon)

Sxafo sekvas sxafon.
La ludo ne valoras la kandelon.
Se vi donas mielon, donu ankaux kuleron.
Gardu kandelon por la nokto.
Li forgesas averton, sed memoras la sperton.
Frapu la feron, dum gxi estas varma.
Vera amo ne konas mezuron.
La nokto donas konsilon.
Sama busxo blovas varmon kaj malvarmon.
Cxiu vento blovas profiton al iu.

Pesimisto: Iu, kiu vidas la mondon en nigra koloro.

Li gajnas la premion. (He gains the prize.)
Sxi akompanas la kanton. (She accompanies the song.)
Roberto atakas la malamikon. (Robert attacks the enemy.)
Johano defendas la patrujon. (John defends the fatherland.)
Sxana deziras felicxon. (Shanna desires happiness.)
Sinjoro Gonzales ekzamenas la kandidaton. (Mr. Gonzales examines the candidate.)
La hundo gardas la domon. (The dog guards the house.)
La politikisto honoras la heroinon. (The politician honors the (female) hero.)
Ili inspektas la laboron. (They inspect the work.)
La patro interesas la infanon. (The father interests the child.)
Mario placxas la instruiston. (Mary pleases the teacher.)
Sxi tajpas la eseon. (She types the essay.)
Sxi vizitas amikinon. (She visits a girlfriend.)

Li mordas la pomon.
Ili konstruas pregxejon.
Li nombras la koston.
Li sentas doloron.
Li sekvas la konsilon.
Sxi salutas la printempon.
Li kondukas cxevalon.
Li sxuldas monon.
Ili rikotas maizon.
Bruto similas hipopatamon.
Li sxparas sxilingon.
Sxi vidas lumon.
Li flustras sekreton.

dimecres, 14 de juliol de 2010

Min pardonu. Pardonu min.
Ne min forgesu. Ne forgesu min.
Mi vin gratulas.
La infano lin timas.
Li sxin kisas.
Mi vin dankas. Vin mi respektas: lin mi suspektas.
Fisxo ne iras, sed hoko gxin tiras.

Vi min amuzas.
Se ili nin atakas, la fidela hundo nin defendas.
Kial lin vi envias?
La patrino de la hundido gardas gxin.
Cxu min vi imitas?
Ne sxin moku!
Kial ilin vi pusxas?
Neniu vin riprocxas.
Jen mi estas! Jen mi!
Sendu min!

dilluns, 12 de juliol de 2010

-N (Pronomoj)

Li vidas ilin. (He sees them.)
Ili vidas lin. (They see him.)
Kiun ili vidas? (Whom do they see?)

Kiu helpas vin? (Who helps you?)
Kiun vi helpas? (Whom are you helping?)
Knabo, kiu konas lin. (A boy who knows him.)
Knabo, kiun li konas. (A boy whom he knows.)
Libro, kiun mi legas. (A book which I read.)

Kiu amas? (mi) Amas kiun? (vin)

Tusxu min. (Touch me.)
Kiun vi tusxas? (Mi tusxas vin.)
Kiun mi instruas? (Vi instruas nin.)
Sekvu min. (Follow me.)
Ne punu sxin. (Don't punish her.)
Helpu ilin. (Help them.)

Patrino: "Cxu vi supozas, ke mi punas vin por mia plezuro?
Infano: "Por kies plezuro, do, vi punas min?

Mi vin amas. Mi amas vin. Vin mi amas.
De kio vi plendas ? Mi plendas de la kvalito de vivo en la mondo hodiaux.
De kiu urbeto vi venas? Mi venas de Fort Smith.
Tra kio ni legas? Ni legas tra libro en la historio de la Esperanta lingvo.
Por kio ni batalas? Ni batalas por nia libereco.
En kio via mono estas? Mia mono estas en la banko.
Apud kiu vi sidas? Mi sidas apud neniu.
Pri kio vi dudas? Mi dudas pri la aferoj en Vasxingtono.
Por kiu vi atendas? Mi atendas por neniu.
Sur kio pomo kreskas? Pomo kreskas sur arbo.
Al kiu vi skribas? Mi skribas al mia amikino.
Pri kio vi parolas? Mi parolas pri politiko.
De kiu vi songxas? Mi songxas de Shakira.

dissabte, 10 de juliol de 2010

Ke (that)

"Ke" signifas "que"-n en la Hispana lingvo. Gxi estas "that" en la Angla lingvo.

"Ke" estas konjunkcio.

Mi kredas, ke vi estas prava. (I believe (that) you are right.)
Mi scias, ke li logxas tie. (I know (that) he lives there.)
Mi bedauxras, ke vi malsanas. (I am sorry (regret) (that) you are ill.)

Mi cxial gxojas, ke mi estas Esperantisto.
Cxu vi sentas, ke mi eraras?
Nia opinio estas, ke tio estas ideo idiota.
Kial vi supozas, ke tio ne estas ebla?
Sxi pretendas, ke sxi estas regxidino.
Mi divenas, ke vi estas okjara.
Mi respektas lin tial, ke li estas tre modesta.

"Tial, ke" estas tre forta "cxar." Tial, ke (because, for the reason that).

Tri gradoj de mar-malsano. Mi kredas, ke mi mortas. Mi scias, ke mi mortas. Mi timaas, ke mi ne mortas.
"Cxu vi opinias, ke mi estas idioto?"
"Tute ne! Tamen eble mi eraras."

Mi bedauxras, ke vi laboras.
Mi diras, ke vi eraras.
Mi flustras tial, ke mi estas en la biblioteko.
Li gxojas ke li venas al la lernejo.
Li instruas la Esperanta lingvo tial, ke li estas Esperantisto.
Mi jugxas sxin tial, ke sxi faris krimon.
Mi komprenas, ke la laboro estas malfacila.
Ili konfesas, ke ili ne scias.
Ni konsentas, ke la ekzameno ne estas facila.
Mi legas, ke ni laboras sabato.
Mi lernas, ke "hejmo" ne estas verbo.
Ili memoras, ke ili estis knaboj en alia tempo.
Mi opinas, ke la Repulblikoj estas obstrukcistoj.
Mi prendas gxin, ke vi estas malfelicxa.
Mi predikas, ke tie ne estas futuro.
Mi pruvas, ke tie estas dio.
Marko Twain rakontas, ke Huck Finn estas averturisto.
Li respondas, ke li iras al la lernejo.
Mi revas. ke mi estas en Cxinujo.
Mi ripetas, ke ni laboras sabato.
Mi scias, ke la vivo estas bona.
Mi sentas, ke mi estas sana.
Mi skribas, ke mi ricevis la posxtmarkoj Kubanaj.
Mi songxas, ke mi estas ricxo.
Mi telefonas vin, ke vi ne estas al la lernejo.
Mi telegrafas, ke LeBron James iras a Miamio.

Ne forgesu, ke vi laboras lundo.
Memoru, ke vi iras al la lernejo.
Ne respondu, ke vi ne iras.
Kredu al mi, ke ni estas en Tampa, Florido.
Li ofte asertas, ke li estas bona knabo.
Kial vi supozas, ke li estas bona knabo?
Cxu vi do timas, ke vi ne estas tie al la lernejo?
Cxu vi vere supektas, ke li estas bona knabo?

Sxi diras, ke li estas ricxo, sed tial ke mi ne supozas ke tiu estas vera.
Diru al li, ke mi ne estas tiu viro. Mi sentas, ke vi eraras en tio afero. Sxi asertas, ke sxi estas prava pri tiu demando. Ne kredu, ke tute tiu estas en tiu libro estas vera. Tiu pruvas, ke la tero estas rondo.

Cxu li estas tie? Mi kredas, ke jes. Mi supozas, ke ne.
Cxu vi komprenas? Mi timas, ke ne. Mi scias, ke jes.

divendres, 9 de juliol de 2010

Tra (through), Trans (across)

Tra, (through). Ili pasas tra fajro kaj akvo. (They pass through fire and water.) La kanto sonas tra la silento. (The song sounds through the silence.) Tra la mondo iras forta voko. (A mighty call is going through the world.)

La birdo flugas tra la aero.
La familio logxas tra la sxtormo.
La suno brilas tra la folioj.
S-ro Kvasnak parolas tra lia nazo.
S-ino Zechiedrich vojagxas tra Svislando.
La kastoroj tunelas tra la tero.
La birdoj flugas tra la arboj.
Mi rigardas tra la fenestro.

La rivero fluas tra la tuta urbo.
Li legas tra la tuta libro, kuras tra la tuta lernejo, vojagxas tra la tuta Italo, kaj vagas tra la tuta lernejo.

Trans (Across) Belaj rakontoj el trans la montoj. (Pretty tales from over the hills.) Ne voku al mi de trans la strato. (Don't call to me from across the street.) La transa domo. (The house on the other side.)

Trans la korto staras nia domo. Sxi logxas trans la rivero.
Ili restas trans la mero. Li vagas trans montoj and maro.

Trans la kampo estas rozgxardeno.
Staru kaj atendu de trans la strato.
Skotlando estas tie, trans la valo.

PRI (About)

Li parolas pri Esperanto. (He is speaking about Esperanto.)
Pri kio vi pensas? (What are you thinking about?)
Pri kiu vi timas? (Whom are you afraid of?)
Mi dubas pri tio. (I doubt about that.)

De tempo al tempo mi pensas pri vi. Jes, efektive; en la tago mi revas pri vi, kaj en la nokto mi songxas pri vi. Inter generaloj parolu pri bataloj. En nia klaso ni lernas pri algebro, aritmetiko, arto, astronomio, botaniko, Esperanto, geografio, geometrio, historio, matematiko, musiko, kaj religio.

Ekzamenisto: "Kio estas via opinio pri la teorio de Darwin?"
Kandidato: "Mi tute konsentas kun la opinio de la lernolibro."

Virino: "Se mi rigardas al vi, mi pensas pri Randy Thompson."

La impertinenta demandanto.
"Kiu estas tiu malbela virino?"
"Sxi estas mia edzino."
"Pardonu, vi ne komprenas: mi parolas pri tiu alia virino tie kun la rugxas nazo!"
"Tiu? Ho, sxi estas mia filino!"

dimecres, 7 de juliol de 2010

Pliaj Verboj Kun "AL"

dankas, thanks
kredas, believes
krias, cries (out)
mankas, is lacking
permesas, permits
similas, resembles

Mi dankas al vi.
Kio mankas? Mankas al mi mono.
Roberto obeas al la edzino.
Permesu al mi!
Li similas al sxi.

Ne kredu al orelo, kredu al okulo. Bona filo obeas al la patrino. Infano ne krias, patrino ne scias. Vivo sen moderno kondukas al mizero. La sono de Esperanto tre similas al la sono de la Itala lingvo.

Li balbutas al sxi. Li fidas al sxi. Li flustras al sxi. Li gratulas al sxi. Sxi helpas al li. Li instruas al sxi. Li kaj sxi kredas al Dio. La bebo krias al sxi. Li telegrafas al sxi.

Li placxas al sxi.
Teo tro varma ne placxas al mi.
Al cxiu besto placxas gxia nesto.
Kiu flatas al cxiu, placxas al neniu.
Kial virina kiso placxas al poeto? Cxar gxi estas inspiro!
Kial kakto ne placxas al vi? Cxar gxi estas tropika!

fluas, flows
kuras, runs
marsxas, walks
promenas, strolls
rampas, crawls, creeps
saltas, jumps, hops
vagas, wanders
veturas, drives
vojagxas, travels

La rivero fluas de la monto al la maro. Tio kondukas de unu afero al alia. La formiko kuras de floro al floro. La knabo nagxas de unu flanko al la alia. La bebo rampas de la segxo al la tablo. la sinjorino vizitas de pordo al pordo.

La birdo saltas de brancxo al brancxo. La kato promenas de plafono al plafono.
Mia fratino vagas de butiko al butiko. Cxu vi veturas de via domo al la lernejo?
Ni ofte vojagxas de Londono al Bristolo.

Forkuras, forfalas, forfluas, forkondukas, formarsxas, fornagxas, forpasxas, forpromenas, forrampas, forsaltas, forvagas, forveturas, forvojagxas.

Amo al Dio. La amo de Dio. Vizito de la regxo al ni. Vizito de ni al la regxo. La amo al mono estas la radiko de cxia malbono.

dimarts, 6 de juliol de 2010

La Familio "Kial" (La Motivo)

Kial (for what reason, why, wherefore, on what grounds?)
Tial (for that reason, therefore, so, accordingly, that is why)
Ial (for some reason or other)
Cxial (for every reason, on all grounds)
Nenial (for no reason, without any reason, on no account)

Kial? Why? Kial ne? Why not? Tial (therefore)
La kialo (aux tialo), the reason why, the why and the wherefore.

Iai mi ne estas tute felicxa. Kial, mi ne scias. Sxi estas malfelicxa, kaj tial sxi ploras. Kial vi ne respondas? Ne ridu nenial! Kial la dornoj vivas, sed la rozoj mortas? Mi amas vin cxial.

Muzikisto: "Kial la bebo ploras, kara?"
Edzino: "Nenial! mi nur kantas al gxi unu el viaj lulkantoj."

Mi soifas, kaj tial mi trinkas.
Mi vidas, kaj tial mi kredas.
La suno brilas, kaj tial mi gxojas.
La bebo dormas, kaj tial li silentas.
Vi vokas, kaj tial mi venas.
Mi malsanas, kaj tial mi ne mangxas.
La hundo bojas, kaj tial la kato timas.
Li laboras, kaj tial la administranto progresas.
Li estas felicxa, kaj tial li kantas.
Vi ne semas, kaj tial vi ne rikoltas.

Cxar (because) Li estas mia onklo, cxar mia patro estas lia frato.
Kial vi trinkas? Mi trinkss, cxar mi soifas.
Kial vi vidas? Mi vidas, cxar mi kredas.
Kial vi gxojas? Mi gxojas, cxar la suno brilas.
Kial vi ne mangxas? Mi ne mangxas, cxar mi malsanas.
Kial vi mangxas? Mi mangxas, cxar mi malsatas.

dissabte, 3 de juliol de 2010

Vortoj kaj la Familio "Kies"

Kiaj estas la poemoj de Shelley? Ili estas belaj kaj idealaj.

La Familio "Kies"

Kies (whose, of whom, of which)(th
Ties (that one's, of that one, of those over there)
Ies (someone's, somebody's, of someone or other)
Cxies (everyone's, everybody's, of all)
Nenies (no-one's, nobody's, of no one)

La viro, kies vocxo estas rauxka. (The man whose voice is hoarse.)
La domo kies fenestro brilas, estas nia. (The house of which window shines, is ours.)
Kiu silentas, ties lango ne doloras. (The tongue of one who is silent gives no pain.)

Jen (estas) ies cxapo. Kies? Gxi ne apartenas al mi. Eble gxi estas ties. Ili ne estas ties cxapoj. Diru almi: Kies libro estas tiu? Gxi estas lia libro, la libro de Johano.

Kies edzo estas via patro? Ties estas la edzo de Martha.
Kies vocxo estas rauxka? Ties estas la vocxo de mia patro.
Kies segxo estas komforta? Ties estas la segxo en la cxambro.
Kies domo estas la kastelo de Windsor? Ties estas la domo de la familio Brita regxa.
Kies poezio estas bela? Ties estas la poezio de Roberto Burns, "Rugxa, Rugxa Rozo."
Kiu estas la floro, kies petaloj estas rugxaj? Ties estas la rozo.
Kiu estas la frukto, kies sxelo estas flava? Ties estas la banano.
Kiu estas la insekto, kies piko doloras? Ties estas la abelo.
Kiu estas la besto, kies kolo estas tre longa? Ties estas la gxirafo.
Kiu estas la fraulino, kies okuloj estas bluaj? Ties estas la F-ino franca.

Bona patro kaj filo.
Patro kaj filo bonaj.
Pano kaj varma lakto.
Pano kaj lakto varmaj.

Viaj infanoj estas sanaj. Kaj lia. Kaj liaj. Mia ne (estas). Sxiaj ne. Mi restas via amiko. Ni restas viaj amikoj. Tio estas miaj pensoj.

Li estas kun knabo kaj knabino usonaj.
Li edzino kaj lia filino estas malsanaj.
Kiaj estas via patro kaj via fratoj? Mia patro kaj miaj fratoj estas sanaj.

La letero estas inter la rugxa kaj la blua libroj. La valo estas inter la alta kaj la malalta montoj.
La Malnova kaj la Nova Testamentoj.
Li estas inter du knaboj: la Usonana kaj la Meksika.
Ili estas edzinoj lia kaj sxia.

Felicxa Tago de Sendependo, la kvara de julio, Usono!

divendres, 2 de juliol de 2010

-AJ -OJ

bluaj floroj
grizaj haroj

Verda kampo, verdaj kampoj
Granda segxo, grandaj segxoj.
Alta muro, altaj muroj.
Bela sinjorino, belaj sinjorinoj.
Ronda tablo, rondaj tabloj.

Interesa historio, interesaj historioj.
Orda cxambro, ordaj cxambroj.
Mallonga cxapitro, mallongaj cxapitroj.
Mola mano, molaj manoj.
Honesta knabo, honestaj knaboj.
Soifa birdo, soifaj birdoj.
Malbela vizagxo, malbelaj vizagxoj.
Idiota persono, idiotaj personoj.

Unu verda libro kaj unu verda libro estas du verdaj libroj.

gxentilaj infanoj, ordinaraj personoj, altaj prezoj, puraj vizagxoj, modernaj metodoj, profundaj akvoj, longaj tagoj, novaj vortoj, bluaj okuloj, malpuraj fenestroj, molaj kusenoj, lauxtaj vortoj.

Ne ekzistas silentaj literoj en la Esperanta alfabeto.
Inter putraj pomoj estas elekto malgranda.
Bonaj kalkuloj, bonaj amikoj.

Mi estas ricxa. Ili estas ricxaj.
Ambaux frauxlinoj estas belaj.
Parolo kaj faro estas aferoj malsamaj.
Pagas maljunaj jaroj por junaj eraroj.
Novaj sinjoroj - novaj moroj.
Timo kaj entuziasmo estas infektaj.
La kasteloj estas malnovaj.
La servantoj estas diligxentaj.
La viroj estas frenezaj.
La riveroj estas profundaj.
La infanoj estas gxentilaj.
La hundoj estas bonaj.
La kantoj estas longaj.
La violonoj estas muzikaj.
La floroj estas belaj.

En somero la tagoj estas longaj: en vintro la tagoj estas mallongaj.
La knaboj estas lauxtaj, sed la knabinoj estas silentaj.
La patro kaj la patrino estas felicxaj.
Kvankam ni estas malricxaj, tamen ni estas honestaj.
La bonaj pupiloj laboras, malbonaj pupiloj estas mallaboremaj.
Cxu vi estas preta?
Cxu vi estas pretaj?

Miaj manoj estas malpuraj.
Viaj okuloj estas brunaj.
Liaj oreloj estas grandaj.
Sxiaj haroj estas buklaj.
Viaj krajonoj estas utilaj.
Iliaj amikoj estas honestaj.

Aliaj libroj (other books)
Diversaj libroj (various books)
Kelkaj libroj (some, a few, several books)
Multaj libroj (many books)
Malmultaj libroj (few books)
Pluraj libroj (more than one book)

Aliaj lingvoj (other languages)
Multal homoj (many people)
Kelkaj aferoj (several matters)
Malmultaj vortoj (few words)
Diversaj lingvoj (various languages)

Floroj estas tre diversaj. Multaj floroj estas blankaj; kelkaj estas rugxaj; aliaj estas bluaj; sed malmultaj estas nigraj.

Ni estas kelkaj, kvanakm ni estas malmultaj. Ni ne estas la solaj en la mondo: ekzistas multaj aliaj.

Kelkaj personoj estas ricxaj, aliaj estas malricxaj; kelkaj estas altaj, kaj aliaj estas mallonga. La okuloj de multaj homoj estas brunaj; la okuloj de kelkaj estas nigraj; aliaj estas bluaj.

Multaj tabloj estas rektangulaj; kelkaj estas rondaj aux ovalaj, aliaj estas kvadrataj; nur malmultaj estas triangulaj.

Diversaj paperoj. Diversaj lokoj. Diversaj detaloj.
Inter miaj muroj estas miaj plezuroj.

Oreloj: Du logaj pordoj sur la kapo.
Amletero: letero kun vortoj belaj, sed ne veraj.
Haroj: maldikaj objektoj sur la kapo: longaj sur la kapo de poeto, sed la kapo de moderna sinjorino.
Kongreso: multaj homoj en granda cxambro sidas, parolas, kaj ne komprenas.
Esperanta Kongreso: Sama, sed komprenas.

dijous, 1 de juliol de 2010

Dum (during) - prepozicio, (while) konjunkcio

Dum la batalo, (During the battle).
Dum ili batalas, (while they fight).
Duma (provisional, interim).

Dum la sunbrilo (dum la suno brilas).
Dum ilia laboro (dum ili laboras).
Apetito ofte venas dum la mangxo.
Apetito ofte venas dum ni mangxas.
Dum sxia parolo, mi dormas.
Mi dormas dum sxi parolas.
Dum mia dormo, mi songxas.
Dum mi dormas, mi songxas.
Dum mia songxo, sxi parolas.
Sxi parolas dum mi songxas.
Dum ni vivas, ni esperas.
Ni vivas, dum ni spiras.

Kantu dum via laboro!
Kantu dum vi laboras!
Ne dormu dum lia instruo!
Ne dormu dum li instruas!
Estu bona dum mia manko!
Estu bona dum mi mankas!
Ne parolu dum sxia kanto!
Ne parolu dum sxi kantas!
Dum nia ludo.
Dum ni ludas.
Dum lia silento.
Dum li silentas.

Dum la tuta (all through the) nokto, la luno brilas.

dimarts, 29 de juny de 2010

Ordoj de vortoj (Ne, Nur, Ecx)

Mi ne kantas, sed legas. (I am not singing, but reading.)
Kantas ne mi, sed li. (It is not I that sings, but he.)

Kiu parolas? Ne mi! Mi ne parolas, mi laboras. Mi parolas ne al vi, sed al sxi. Li ne sidas, li staras. Li sidas ne sur segxo, sed sur la tablo.

Mi ne pensas de vi. Pensas ne mi de vi, sed de iu alia. Tio ne estas devo, sed plezuro. Tio estas la devo de filino, ne de patrino.

Nur li parolas, ne mi. Li ne laboras, li nur parolas. Li parolas nur al sxi, ne al vi aux mi.

Nur mi parolas. Mi nur parolas. Mi parolas nur al vi, ne al sxi. Parolas ne mi, sed nur sxi.

Ecx (even)
Ecx se mi kantas.
Ecx mi, se mi kantas, mi kantas al la pregxejo.
Se mi ecx kantas, vi grumblas.
Ecx ne mi.
Ecx kaprino placxas, se la doto suficxas.

Mia libro.
La libro estas mia.
Gxi estas via.
Lia domo estas ankaux sxia.

En cxiu demando estas du flankoj - mia flanko, kaj la malgxusta. Kio estas mia, tio estas bona. La vivo estas floro, gxia mielo estas amo. La domo de Anglo estas lia kastelo. Mia lango, mia malamiko. La lango de virino estas sxia glavo. Mankas klapo en lia kapo. (Cp. There's a screw loose)! Ne prediku, knabino, al via avino.

Mia gxardeno, lia filo, sxia hundo, gxia vizagxo, nia honoro, via ombrelo, ilia cxambro. Sxi estas fratino nia, ne via. Mi estas lia kuzo, kaj ankaux sxia. Li estas nia instruisto, ne ilia. Eble tiu opinio estas via; tamen gxi tute ne estas mia.

La nuntempa virino

Sinjoro, al najbaro apud la maro:
"Rigardu! Kia bela knabo!"
"Tiu infano? Sed gxi estas knabino, ne knabo!"
"Ne diru! Gxi vere estas knabo, cxu ne?"
"Tute ne. Efektive,sxi estas mia filino."
"Nu, mi gratulas. Vi do estas felicxa patro!"
"HO, ne, sinjoro. Mi estas sxia patrino."

Mia idealo, lia infano, sxia kato, gxia okulo, nia patro, via kulpo, ilia domo.
Sxia patrino estas Anglino, sed sxia patro estas Germano. Kompreneble vi estas nia kuzo, cxar via patro estas nia onklo. Rigardu al via libro, kaj ne al mi.

La krajono estas sxia. La plezuro estas nia. La sekreto ne estas mia, cxu? Cxu la libro estas sxia aux via? Cxu la ringo sur sxia fingro estas vere ora? Nu, tio estas sxia afero, ne via. Tio ne estas via afero, sed sxia.

Mia persona kredo. Sxia matena nagxo. Gxia rapida progreso. Nia bona mangxo. Via gxusta memoro. Ilia longa espero.

Senatenta rigardo. Senhezita respondo. Atendo senmova. Koro senpardona. Sensongxa dormo. Okulo senvida.

Via libro.
Amiko mia. Mia amiko.
Amiko de mia patro.

Cxu li estas, do, knabo via?
Cxu vi estas frato lia?
Nu, ne; sed mi estas onklo lia.
Eble la virino tie estas amikino ilia, sed sxia ne tute estas nia amikino.

diumenge, 27 de juny de 2010

Denove, For, Multe, Nun, Nur, Ofte

Denove (again)
Pensu denove! (Think again!)
Voku denove! (Call out again!)
Li atendas kaj plendas, kaj denove atendas!
Demandu denove!
Venu denove!
Iru denove!
Sidigxu denove!
Provu denove!
Skribu denove!

For (away)
Fora (absent, distant)
For de tie! (Away from there!)
Li iras for. Li foriras. (He goes away.)
Iru for! Foriru! (Go away!)

Se forestas la suno, suficxas la luno. Se venas gloro, foriras memoro. Tago festa - for aferoj!

Roberto flugas for.

Multe (much)
Vi parolas tro multe. Vi tro multe parolas.
Mi timas tre multe. Mi tre multe timas.
Pensu multe, parolu malmulte.
Li dormas tro multe kaj laboras tro malmulte.
Vi parolas multe, cxu ne?
Cxu vi legas multe?

Nun (now)
La nuna tempo. (The present time.)
Nu, do, parolu nun! (Well, then, speak now!)
Kantu nun, do! (Sing now, then!)

Kie vi estas nun?
Skribu nun.
Li estas nun en Irlando.
Kaj nun sidigxu!
Vi ne parolas al ni nun, cxu?

Nur (only, merely, but)
Nur unu, sen alia.
Sxi estas nur mia edzino. (She is only my wife.)
Sxi estas mia sola edzino. (She is my only wife.)

Nura vorto. (A mere word.)
Unu sola vorto. (One single word.)

Sur cxiu flanko nur manko kaj manko! En la libro estas nur unu sola bildo! Nur pano kun fromagxo, sed afabla vizagxo! Morto estas nur la pordo al vivo. Sxi estas nur tute ordinara persono: ne bela, tamen ankaux ne malbela. Se vi legas, komprenas, kaj memoras, vi lernas: sed se ne - se vi nur legas kaj forgesas -, vi ne progresas multe.
Literaturo ne estas nur litera toro!

Sxi estas sed infano, tamen sxi estas la sola infano en la familio.
Li estas la sola knabo en la domo.
Li estas nur knabo.
Li estas nura knabo.
La litero B estas nur parto de la alfabeto.
La horo estas nur parto de la tago.
La monato estas nur parto de la jaro.
La pagxo estas nur parto de la libro.

Ofte (often)
Venu ofte!
Vi venas tro malofte.
Ofte la felicxo de unu estas la malfelicxo de alia.
Ofta (frequent) pluvo.
Malofta (rare) libro.

Vi ludas ofte en tio kampo?
Sxi malofta parolas.
Ili venas tro multe ofte.
La patrino ofte vokas al la infano, sed la infano malofta venas.
Ofta demando.
Malofta birdo.

dissabte, 26 de juny de 2010

Pliaj Frazoj kaj Vortoj

Mi starigxas.
Mi staras.

Mi sidigxas.
Mi sidas.

Starigxu!
Staru!

Sidigxu!
Sidu!

Promesu! Iru, do! Ne venu al mi! Ne ludu, sed laboru! Ne demandu! Ne rapidu! Ne ridu!
Ne fumu! Ne parolu! Ne staru! Ne starigxu! Ne sidigxu!

Ne diru, sed montru.
Ne montru, sed diru.

Kie estas la tablo? Gxi estas en la cxambro.
Kie estas la plafono? Gxi estas super la cxambro.
Kie estas la pordo? Gxi estas apud la fenestro.

Akvo ne restas sur la montoj, kaj kolero ne restas en nobla koro.
Kio iras al monto kaj valo, sed restas sen movo? Gxi estas la vojo.

Balbuta parolo, demanda rigardo, flanka afero, flata vorto, hezita respondo, instrua libro, kolera vizagxo, montra fenestro, soprana vocxo, urgxa demando.

Balbuto, batalo, disputo, flustro, hezito, pasxo, peno, plendo, provo, resto, ripozo, veno.

divendres, 25 de juny de 2010

Pliaj Verboj kun -U

Pardonu!
Penu!
Provu!
Restu!
Ripozu!
Estu kuragxa!
Estu preta!
Faru aux mortu!
Gaju kaj gxoju!

Ne flustru!
Ne pasxu sur la herbo!
Ne babilu!
Ne balbutu!
Ne batalu!
Ne disputu!
Ne grumblu!
Ne hezitu!
Ne malgxoju!
Ne plendu!

Laboru morgaux!

dimecres, 23 de juny de 2010

Ne-. Sen-, Mal-

Vi estas negxentila. (Vi ne estas gxentila).
Nesperta (inexperienced)
Nesuficxa (insufficient)
Nediskreta (indiscreet)
Nebrita (non-British)
Nematura (unripe, immature)

Cxevalido estas nematura cxevalo.
Bovido estas nematura bovo.
Birdido estas nematura birdo.

Senmona (moneyless)
Senkauxza (causeless)
Sensignifa (meaningless)
Senmona - sen mono, senkauxza - sen kauxzo, sensignifa - sen signifo

Senedza virino
Senglora vivo
Senluma cxielo
senmetoda laboro

Fisxo: senpieda senvocxa besto en la akvo.

Senaera
sensanga
Seninfana
Senkolora
Senmorta
Senfina
Sentima
Senamika
Sencxapela
Senkapa
Senkora
Senespera
Senfolia
Senviva
Senama
Senmona
Senbrua
Senpluva
Senforma
Senvida
Sendorma
Senfuma
Sensona
Senparola
Senpensa
Sentajda
Sendenta
Senvalora
Senlabora
Senmerita

Nebela (not beautiful, plain)

Malbela (positively and downright ugly)
Nebona (not good), malbona (definitely bad)
Ne malbona (not bad)
nehonesta, malhonesta

Malutila (injurious, detrimental, harmful), neutila (not useful), senutila (without use, useless)

Malespera (despairing), senespera (hopeless)
Malsimila (dissimilar), sensimila (unique)

Neagrabla, malagrabla
Neforta, malforta
negxentila, malgxentila
nejuna, maljuna
nekuragxa, malkuragxa
nelauxta, mallauxta
neplena, malplena
neprofunda, malprofunda
nerapida, malrapida
nericxa, malricxa
nesagxa, malsagxa
neserioza, malserioza
nesimpla, malsimpla

dimarts, 22 de juny de 2010

Pliaj Adjektivoj

Dekstra (on the right (hand))
Maldekstra (on the left)
La dekstra flanko (the right-hand side)
Tiu brako estas la dekstra, kaj la alia estas la maldekstra.
Tiu kruro estas la dekstra, kaj la alia estas la maldekstra.

Fremda (foreign)
Fremda homo.
Fremda lando.
Fremda lingvo, fremda literaturo, kaj fremda mondo.
Fremdlanda birdo, fremdlanda besto, kaj fremdlanda floro.

Gxusta (correct)
Malgxusta (incorrect)
Gxusta adreso.
Malgxusta metodo.
Gxusta nomo.
Malgxusta opinio.
Li estas la gxusta homo en la gxusta loko.
Cxio en la gxusta tempo!

Prava (in the right (speaking of a person), sound, correct (in opinion, conduct).
Bill estas prava; la opinio aux konduto de Bill estas gxusta.
Kvankam vi estas prava, tamen eble mi ankaux ne estas tute malprava. Kompreneble mi pravas. Vi efektive malpravas.

Sola (alone, solitary)
(sen alia)
La sola maniero.
Unu sola fenestro.
Sxi ne estas kun li; li estas sola.
Vi ne estas la sola guto en la maro.
Vi ne estas la sola virino en la mondo.
Gxi ne estas la sola pomo sur la arbo.
Gxi ne estas la sola fisxo en la rivero.
Gxi ne estas la sola floro en la gxardeno.

Tuta (whole, entire, complete, total)
La tuto.
La tuta vojo.
Esperanto estas lingvo por la tuta mondo.
La tuta adreso.

dilluns, 21 de juny de 2010

Aliaj verboj

Tio suficxas.
Mi satas.
Mi malsatas.
Mi estas lama.
Mi lamas.

En printempo la herbo verdas. Kvankam la nokto proksimas, tamen ili ne rapidas. Kvankam li soifas, tamen li ne trinkas. Akvo abundas en tiu regiono. Cxu vi vere kuragxas? Gxi tute ne utilas. Eble vi ne tute sanas? Efektive, mi tre malsanas. Iom altas tie la montoj. En somero cxio belas. Cxu vi tute frenezas? Tio tute ne gravas. Maltrankvilas la maro, tamen serenas la cxielo.

Se amas Dio, prosperas cxio. Deziro tre grande, sed mankas la forto. Kastel' en aero, malsato sur tero.

Mario azenas.
Roberto regxas.
Elizbeto sekretarias.
S-ro Taylor tajloras.
Holly harpas.
Josh krajonas.
S-ro Leno monologas.
Charlie Daniels muzikas.
Gxi flamas, floras, fumas.
Matenas, vesperas, kaj tago malaperas!

dissabte, 19 de juny de 2010

-O

alta, profunda, longa, largxa

alto, profundo, longo, largxo

Ovalo, kvadrato, oblongo, triangulo

Magia rondo.

La malo (opposite)
La subo (bottom)

brua, bruo
peza, pezo
soifa, soifo
fiera, fiero
sata, sato
utila, utilo
abunda, abundo
diligenta, diligento
impertinenta, impertinento
kvieta, kvieto
serena, sereno
cxarma, cxarmo
elokventa, elokvento
kuragxa, kuragxo
prudenta, prudento
trankvila, trankvilo

Akvo trankvila estas dangxera. Akvo profunda estas kvieta. Sagxo abunda, sed ne profunda. Li estas homo sperta kaj lerta. Matena horo estas plena de oro. Malmulto kun kvieto estas bona dieto. Malgranda pezo, sed granda prezo. Cxia dono estas bono. Manko de oro ne estas malhonoro. La ses koloroj de la cxielarko estas: violo, bluo, verdo, flavo, orangxo, kaj rugxo.

La alto de la nubo. La bono de la mondo. La felicxo de la infano. La grando de la libro. La varmo de la sunlumo. La inteligento de la hundo. La longo de la letero. La forto de leono. La sagxo de Salomono.

Forta homo, homa forto.
Homa naturo, natura homo.
Rugxa sango, sanga, rugxo.
Ringa fingro, fingra ringo.
Longa lango, langa longo.
Flora belo, belo flora, bela floro, floro bela.

Malkuragxo
Malbeno
Malespero
Malkonsento
Malobeo
Malamo
Malsano
Malsxparo

diumenge, 13 de juny de 2010

dissabte, 12 de juny de 2010

Adjektivoj de substantivoj

Naturo (nature) natura (natural)
Suno (sun) suna (sunny)
Cxielo (Sky, heaven) cxiela (celestial, heavenly)
Dio (God) dia (divine)
Infano (child) infana (childish)

Usona sporto, angxela vizagxo, entuziasma sekretario, fina letero, geografia mapo, Hispana lingvo, heroa knabino, historia dokumento, hunda vivo, ideala arangxo, idiota poemo, krema lakto, loka idioto, luna monto, metala brilo, monata gazeto, muzika instrumento, papera cxapelo, Pariza kostumo, persona demando, propaganda laboro, sekretaria plumo, stela nokto, sxtorma maro, telefona mesagxo.

Knabeca entuziasmo, hunda dento, nuba tago, tuka kapo, kolora papero, hejma besto, erara opinio, sperta instruisto, kata familio, frata amo, glora sunlumo, fera objekto, gojxa vizagxo, ama vorto, mara besto, lakta vojo, pluva tago, regxa krono, malrapida trajno, fuma cxambro, negxa monto, mistera sono, virta infano, akva lakto.

Horo matena, horo bona.
Parolo estas argxenta, silento estas ora.
Stranga, sed vera.
Ne cxiu raporto estas vera vorto.
Lango miela, sed koro kruela.

Apuda (adjoining)
Cxiea (omnipresent)
Ebla (possible)
La jena ... (the following)
Kuna (joint, combined)
Mala (opposite)
Suba (under, subordinate)
Supera (superior, upper, higher)
Tiea (of that place, local)
Troa (excessive) festeno estas veneno (poison).

Taga laboro.
Unutaga laboro.
Cxiutaga laboro.

Duminuta kanto.
Trihora pluvo.
Stelo kvinangula.
Okmonata vivo.
Infano nauxjara.
Cxiumonata salajro.
Cxiujara festo.
Cxiutrihora mangxo.

Rivera besto = Riverbesto
Sorba papero = Sorbopapero.

Mi iros al la Lago de la Ozarkoj en Misourujo, Usono je lundo, cxar mi estos en ferioj. Mi revenos al mi hejma urbeto je vendredo.

divendres, 11 de juny de 2010

Tute (Quite), Ne Tute (Not Quite)

Mi tute komprenas.
Mi ne tute komprenas.
Mi ne estas tute preta.

La pano estas tute malmola.
La vilagxo estas tute proksima.
La cxambro estas tute varma.
La libro ne estas tute nova.
La viro ne estas tute malbona.
Cxu li estas tute honesta?
Cxu telero ne estas tute pura?
Cxu vi estas tute felicxa?
La taso ne estas tute malplena.
La lakto estas tute fresxa.
Mi estas tute kontenta.
Li estas iom freneza, se ne tute.
Tio estas tute alia afero.

La pano ne estas tute mola.
La vilagxo ne estas tute proksima.
La cxambro ne estas tute varma.
Li ne estas tute honesta.
La telero ne estas tute pura.
Mi ne estas tute malfelicxa.
Cxu la segxo estas tute komforta? Kompreneble, tute komforta, dankon. Eble iom tre komforta! Nu, vere, gxi ne estas tute komforta. Efektive, gxi tute ne estas komforta. Bedauxrinde, gxi estas tute malkomforta.

La limono ne estas tute dolcxa frukto.
La edzo estas tute grava persono en la familio.
La cxambro estas tute plena.
Mi ne estas tute malsana.
La Latina lingvo ne estas tute moderna.
La idioto tute ne estas homo sagxa.
Londono estas tute malproksima.
La homo bluvizagxa tute ne estas sana.
La kapo de Roberto ne estas tute malplena.
Mi estas tute felicxa.
Etelo estas tute ne maljuna frauxlino.
La High St. estas tute silenta.