dimarts, 29 de juny de 2010

Ordoj de vortoj (Ne, Nur, Ecx)

Mi ne kantas, sed legas. (I am not singing, but reading.)
Kantas ne mi, sed li. (It is not I that sings, but he.)

Kiu parolas? Ne mi! Mi ne parolas, mi laboras. Mi parolas ne al vi, sed al sxi. Li ne sidas, li staras. Li sidas ne sur segxo, sed sur la tablo.

Mi ne pensas de vi. Pensas ne mi de vi, sed de iu alia. Tio ne estas devo, sed plezuro. Tio estas la devo de filino, ne de patrino.

Nur li parolas, ne mi. Li ne laboras, li nur parolas. Li parolas nur al sxi, ne al vi aux mi.

Nur mi parolas. Mi nur parolas. Mi parolas nur al vi, ne al sxi. Parolas ne mi, sed nur sxi.

Ecx (even)
Ecx se mi kantas.
Ecx mi, se mi kantas, mi kantas al la pregxejo.
Se mi ecx kantas, vi grumblas.
Ecx ne mi.
Ecx kaprino placxas, se la doto suficxas.

Mia libro.
La libro estas mia.
Gxi estas via.
Lia domo estas ankaux sxia.

En cxiu demando estas du flankoj - mia flanko, kaj la malgxusta. Kio estas mia, tio estas bona. La vivo estas floro, gxia mielo estas amo. La domo de Anglo estas lia kastelo. Mia lango, mia malamiko. La lango de virino estas sxia glavo. Mankas klapo en lia kapo. (Cp. There's a screw loose)! Ne prediku, knabino, al via avino.

Mia gxardeno, lia filo, sxia hundo, gxia vizagxo, nia honoro, via ombrelo, ilia cxambro. Sxi estas fratino nia, ne via. Mi estas lia kuzo, kaj ankaux sxia. Li estas nia instruisto, ne ilia. Eble tiu opinio estas via; tamen gxi tute ne estas mia.

La nuntempa virino

Sinjoro, al najbaro apud la maro:
"Rigardu! Kia bela knabo!"
"Tiu infano? Sed gxi estas knabino, ne knabo!"
"Ne diru! Gxi vere estas knabo, cxu ne?"
"Tute ne. Efektive,sxi estas mia filino."
"Nu, mi gratulas. Vi do estas felicxa patro!"
"HO, ne, sinjoro. Mi estas sxia patrino."

Mia idealo, lia infano, sxia kato, gxia okulo, nia patro, via kulpo, ilia domo.
Sxia patrino estas Anglino, sed sxia patro estas Germano. Kompreneble vi estas nia kuzo, cxar via patro estas nia onklo. Rigardu al via libro, kaj ne al mi.

La krajono estas sxia. La plezuro estas nia. La sekreto ne estas mia, cxu? Cxu la libro estas sxia aux via? Cxu la ringo sur sxia fingro estas vere ora? Nu, tio estas sxia afero, ne via. Tio ne estas via afero, sed sxia.

Mia persona kredo. Sxia matena nagxo. Gxia rapida progreso. Nia bona mangxo. Via gxusta memoro. Ilia longa espero.

Senatenta rigardo. Senhezita respondo. Atendo senmova. Koro senpardona. Sensongxa dormo. Okulo senvida.

Via libro.
Amiko mia. Mia amiko.
Amiko de mia patro.

Cxu li estas, do, knabo via?
Cxu vi estas frato lia?
Nu, ne; sed mi estas onklo lia.
Eble la virino tie estas amikino ilia, sed sxia ne tute estas nia amikino.

diumenge, 27 de juny de 2010

Denove, For, Multe, Nun, Nur, Ofte

Denove (again)
Pensu denove! (Think again!)
Voku denove! (Call out again!)
Li atendas kaj plendas, kaj denove atendas!
Demandu denove!
Venu denove!
Iru denove!
Sidigxu denove!
Provu denove!
Skribu denove!

For (away)
Fora (absent, distant)
For de tie! (Away from there!)
Li iras for. Li foriras. (He goes away.)
Iru for! Foriru! (Go away!)

Se forestas la suno, suficxas la luno. Se venas gloro, foriras memoro. Tago festa - for aferoj!

Roberto flugas for.

Multe (much)
Vi parolas tro multe. Vi tro multe parolas.
Mi timas tre multe. Mi tre multe timas.
Pensu multe, parolu malmulte.
Li dormas tro multe kaj laboras tro malmulte.
Vi parolas multe, cxu ne?
Cxu vi legas multe?

Nun (now)
La nuna tempo. (The present time.)
Nu, do, parolu nun! (Well, then, speak now!)
Kantu nun, do! (Sing now, then!)

Kie vi estas nun?
Skribu nun.
Li estas nun en Irlando.
Kaj nun sidigxu!
Vi ne parolas al ni nun, cxu?

Nur (only, merely, but)
Nur unu, sen alia.
Sxi estas nur mia edzino. (She is only my wife.)
Sxi estas mia sola edzino. (She is my only wife.)

Nura vorto. (A mere word.)
Unu sola vorto. (One single word.)

Sur cxiu flanko nur manko kaj manko! En la libro estas nur unu sola bildo! Nur pano kun fromagxo, sed afabla vizagxo! Morto estas nur la pordo al vivo. Sxi estas nur tute ordinara persono: ne bela, tamen ankaux ne malbela. Se vi legas, komprenas, kaj memoras, vi lernas: sed se ne - se vi nur legas kaj forgesas -, vi ne progresas multe.
Literaturo ne estas nur litera toro!

Sxi estas sed infano, tamen sxi estas la sola infano en la familio.
Li estas la sola knabo en la domo.
Li estas nur knabo.
Li estas nura knabo.
La litero B estas nur parto de la alfabeto.
La horo estas nur parto de la tago.
La monato estas nur parto de la jaro.
La pagxo estas nur parto de la libro.

Ofte (often)
Venu ofte!
Vi venas tro malofte.
Ofte la felicxo de unu estas la malfelicxo de alia.
Ofta (frequent) pluvo.
Malofta (rare) libro.

Vi ludas ofte en tio kampo?
Sxi malofta parolas.
Ili venas tro multe ofte.
La patrino ofte vokas al la infano, sed la infano malofta venas.
Ofta demando.
Malofta birdo.

dissabte, 26 de juny de 2010

Pliaj Frazoj kaj Vortoj

Mi starigxas.
Mi staras.

Mi sidigxas.
Mi sidas.

Starigxu!
Staru!

Sidigxu!
Sidu!

Promesu! Iru, do! Ne venu al mi! Ne ludu, sed laboru! Ne demandu! Ne rapidu! Ne ridu!
Ne fumu! Ne parolu! Ne staru! Ne starigxu! Ne sidigxu!

Ne diru, sed montru.
Ne montru, sed diru.

Kie estas la tablo? Gxi estas en la cxambro.
Kie estas la plafono? Gxi estas super la cxambro.
Kie estas la pordo? Gxi estas apud la fenestro.

Akvo ne restas sur la montoj, kaj kolero ne restas en nobla koro.
Kio iras al monto kaj valo, sed restas sen movo? Gxi estas la vojo.

Balbuta parolo, demanda rigardo, flanka afero, flata vorto, hezita respondo, instrua libro, kolera vizagxo, montra fenestro, soprana vocxo, urgxa demando.

Balbuto, batalo, disputo, flustro, hezito, pasxo, peno, plendo, provo, resto, ripozo, veno.

divendres, 25 de juny de 2010

Pliaj Verboj kun -U

Pardonu!
Penu!
Provu!
Restu!
Ripozu!
Estu kuragxa!
Estu preta!
Faru aux mortu!
Gaju kaj gxoju!

Ne flustru!
Ne pasxu sur la herbo!
Ne babilu!
Ne balbutu!
Ne batalu!
Ne disputu!
Ne grumblu!
Ne hezitu!
Ne malgxoju!
Ne plendu!

Laboru morgaux!

dimecres, 23 de juny de 2010

Ne-. Sen-, Mal-

Vi estas negxentila. (Vi ne estas gxentila).
Nesperta (inexperienced)
Nesuficxa (insufficient)
Nediskreta (indiscreet)
Nebrita (non-British)
Nematura (unripe, immature)

Cxevalido estas nematura cxevalo.
Bovido estas nematura bovo.
Birdido estas nematura birdo.

Senmona (moneyless)
Senkauxza (causeless)
Sensignifa (meaningless)
Senmona - sen mono, senkauxza - sen kauxzo, sensignifa - sen signifo

Senedza virino
Senglora vivo
Senluma cxielo
senmetoda laboro

Fisxo: senpieda senvocxa besto en la akvo.

Senaera
sensanga
Seninfana
Senkolora
Senmorta
Senfina
Sentima
Senamika
Sencxapela
Senkapa
Senkora
Senespera
Senfolia
Senviva
Senama
Senmona
Senbrua
Senpluva
Senforma
Senvida
Sendorma
Senfuma
Sensona
Senparola
Senpensa
Sentajda
Sendenta
Senvalora
Senlabora
Senmerita

Nebela (not beautiful, plain)

Malbela (positively and downright ugly)
Nebona (not good), malbona (definitely bad)
Ne malbona (not bad)
nehonesta, malhonesta

Malutila (injurious, detrimental, harmful), neutila (not useful), senutila (without use, useless)

Malespera (despairing), senespera (hopeless)
Malsimila (dissimilar), sensimila (unique)

Neagrabla, malagrabla
Neforta, malforta
negxentila, malgxentila
nejuna, maljuna
nekuragxa, malkuragxa
nelauxta, mallauxta
neplena, malplena
neprofunda, malprofunda
nerapida, malrapida
nericxa, malricxa
nesagxa, malsagxa
neserioza, malserioza
nesimpla, malsimpla

dimarts, 22 de juny de 2010

Pliaj Adjektivoj

Dekstra (on the right (hand))
Maldekstra (on the left)
La dekstra flanko (the right-hand side)
Tiu brako estas la dekstra, kaj la alia estas la maldekstra.
Tiu kruro estas la dekstra, kaj la alia estas la maldekstra.

Fremda (foreign)
Fremda homo.
Fremda lando.
Fremda lingvo, fremda literaturo, kaj fremda mondo.
Fremdlanda birdo, fremdlanda besto, kaj fremdlanda floro.

Gxusta (correct)
Malgxusta (incorrect)
Gxusta adreso.
Malgxusta metodo.
Gxusta nomo.
Malgxusta opinio.
Li estas la gxusta homo en la gxusta loko.
Cxio en la gxusta tempo!

Prava (in the right (speaking of a person), sound, correct (in opinion, conduct).
Bill estas prava; la opinio aux konduto de Bill estas gxusta.
Kvankam vi estas prava, tamen eble mi ankaux ne estas tute malprava. Kompreneble mi pravas. Vi efektive malpravas.

Sola (alone, solitary)
(sen alia)
La sola maniero.
Unu sola fenestro.
Sxi ne estas kun li; li estas sola.
Vi ne estas la sola guto en la maro.
Vi ne estas la sola virino en la mondo.
Gxi ne estas la sola pomo sur la arbo.
Gxi ne estas la sola fisxo en la rivero.
Gxi ne estas la sola floro en la gxardeno.

Tuta (whole, entire, complete, total)
La tuto.
La tuta vojo.
Esperanto estas lingvo por la tuta mondo.
La tuta adreso.

dilluns, 21 de juny de 2010

Aliaj verboj

Tio suficxas.
Mi satas.
Mi malsatas.
Mi estas lama.
Mi lamas.

En printempo la herbo verdas. Kvankam la nokto proksimas, tamen ili ne rapidas. Kvankam li soifas, tamen li ne trinkas. Akvo abundas en tiu regiono. Cxu vi vere kuragxas? Gxi tute ne utilas. Eble vi ne tute sanas? Efektive, mi tre malsanas. Iom altas tie la montoj. En somero cxio belas. Cxu vi tute frenezas? Tio tute ne gravas. Maltrankvilas la maro, tamen serenas la cxielo.

Se amas Dio, prosperas cxio. Deziro tre grande, sed mankas la forto. Kastel' en aero, malsato sur tero.

Mario azenas.
Roberto regxas.
Elizbeto sekretarias.
S-ro Taylor tajloras.
Holly harpas.
Josh krajonas.
S-ro Leno monologas.
Charlie Daniels muzikas.
Gxi flamas, floras, fumas.
Matenas, vesperas, kaj tago malaperas!

dissabte, 19 de juny de 2010

-O

alta, profunda, longa, largxa

alto, profundo, longo, largxo

Ovalo, kvadrato, oblongo, triangulo

Magia rondo.

La malo (opposite)
La subo (bottom)

brua, bruo
peza, pezo
soifa, soifo
fiera, fiero
sata, sato
utila, utilo
abunda, abundo
diligenta, diligento
impertinenta, impertinento
kvieta, kvieto
serena, sereno
cxarma, cxarmo
elokventa, elokvento
kuragxa, kuragxo
prudenta, prudento
trankvila, trankvilo

Akvo trankvila estas dangxera. Akvo profunda estas kvieta. Sagxo abunda, sed ne profunda. Li estas homo sperta kaj lerta. Matena horo estas plena de oro. Malmulto kun kvieto estas bona dieto. Malgranda pezo, sed granda prezo. Cxia dono estas bono. Manko de oro ne estas malhonoro. La ses koloroj de la cxielarko estas: violo, bluo, verdo, flavo, orangxo, kaj rugxo.

La alto de la nubo. La bono de la mondo. La felicxo de la infano. La grando de la libro. La varmo de la sunlumo. La inteligento de la hundo. La longo de la letero. La forto de leono. La sagxo de Salomono.

Forta homo, homa forto.
Homa naturo, natura homo.
Rugxa sango, sanga, rugxo.
Ringa fingro, fingra ringo.
Longa lango, langa longo.
Flora belo, belo flora, bela floro, floro bela.

Malkuragxo
Malbeno
Malespero
Malkonsento
Malobeo
Malamo
Malsano
Malsxparo

diumenge, 13 de juny de 2010

dissabte, 12 de juny de 2010

Adjektivoj de substantivoj

Naturo (nature) natura (natural)
Suno (sun) suna (sunny)
Cxielo (Sky, heaven) cxiela (celestial, heavenly)
Dio (God) dia (divine)
Infano (child) infana (childish)

Usona sporto, angxela vizagxo, entuziasma sekretario, fina letero, geografia mapo, Hispana lingvo, heroa knabino, historia dokumento, hunda vivo, ideala arangxo, idiota poemo, krema lakto, loka idioto, luna monto, metala brilo, monata gazeto, muzika instrumento, papera cxapelo, Pariza kostumo, persona demando, propaganda laboro, sekretaria plumo, stela nokto, sxtorma maro, telefona mesagxo.

Knabeca entuziasmo, hunda dento, nuba tago, tuka kapo, kolora papero, hejma besto, erara opinio, sperta instruisto, kata familio, frata amo, glora sunlumo, fera objekto, gojxa vizagxo, ama vorto, mara besto, lakta vojo, pluva tago, regxa krono, malrapida trajno, fuma cxambro, negxa monto, mistera sono, virta infano, akva lakto.

Horo matena, horo bona.
Parolo estas argxenta, silento estas ora.
Stranga, sed vera.
Ne cxiu raporto estas vera vorto.
Lango miela, sed koro kruela.

Apuda (adjoining)
Cxiea (omnipresent)
Ebla (possible)
La jena ... (the following)
Kuna (joint, combined)
Mala (opposite)
Suba (under, subordinate)
Supera (superior, upper, higher)
Tiea (of that place, local)
Troa (excessive) festeno estas veneno (poison).

Taga laboro.
Unutaga laboro.
Cxiutaga laboro.

Duminuta kanto.
Trihora pluvo.
Stelo kvinangula.
Okmonata vivo.
Infano nauxjara.
Cxiumonata salajro.
Cxiujara festo.
Cxiutrihora mangxo.

Rivera besto = Riverbesto
Sorba papero = Sorbopapero.

Mi iros al la Lago de la Ozarkoj en Misourujo, Usono je lundo, cxar mi estos en ferioj. Mi revenos al mi hejma urbeto je vendredo.

divendres, 11 de juny de 2010

Tute (Quite), Ne Tute (Not Quite)

Mi tute komprenas.
Mi ne tute komprenas.
Mi ne estas tute preta.

La pano estas tute malmola.
La vilagxo estas tute proksima.
La cxambro estas tute varma.
La libro ne estas tute nova.
La viro ne estas tute malbona.
Cxu li estas tute honesta?
Cxu telero ne estas tute pura?
Cxu vi estas tute felicxa?
La taso ne estas tute malplena.
La lakto estas tute fresxa.
Mi estas tute kontenta.
Li estas iom freneza, se ne tute.
Tio estas tute alia afero.

La pano ne estas tute mola.
La vilagxo ne estas tute proksima.
La cxambro ne estas tute varma.
Li ne estas tute honesta.
La telero ne estas tute pura.
Mi ne estas tute malfelicxa.
Cxu la segxo estas tute komforta? Kompreneble, tute komforta, dankon. Eble iom tre komforta! Nu, vere, gxi ne estas tute komforta. Efektive, gxi tute ne estas komforta. Bedauxrinde, gxi estas tute malkomforta.

La limono ne estas tute dolcxa frukto.
La edzo estas tute grava persono en la familio.
La cxambro estas tute plena.
Mi ne estas tute malsana.
La Latina lingvo ne estas tute moderna.
La idioto tute ne estas homo sagxa.
Londono estas tute malproksima.
La homo bluvizagxa tute ne estas sana.
La kapo de Roberto ne estas tute malplena.
Mi estas tute felicxa.
Etelo estas tute ne maljuna frauxlino.
La High St. estas tute silenta.

dimecres, 9 de juny de 2010

Kvankam (al-though), Tamen (nevertheless)

Kvankam li estas ricxa, li tamen estas malfelicxa.
Kvankam sxi estas juna, sxi tamen estas sagxa.
Kvankam sxi ploras, sxi tamen estas felicxa.
Kvankam li demandas, tamen sxi ne respondas.
Kvankam sxi instruas, tamen li ne lernas.
Kvankam ili mangxas, tamen ili ne kreskas.

Kvankam sxi estas alta, tamen sxi estas maldika.
Nu, kvankam la vesto estas moderna, tamen, efektive, gxi estas malbela.
Do kvankam la tunelo estas iom longa, tamen gxi estas ne tre malluma.
Kvankam la historio estas mallonga, gxi estas tre interesa.
Kvankam la butero ne estas fresxa, tamen gxi ne estas malfresxa.

Alia (other, another)

La alia - the other.
Jen alia! - Here's another!
Iu alia - some one else, some other one.
Io alia - something else.

Unu ridas, alia ploras.
Unu semas, alia rikoltas.
Por unu, forto; por alia, morto.
Por unu, festeno: por alia, cxagreno.
Unu konstruas, alia detruas.

Unu estas ricxa, alia malricxa.
Tiu cxambro estas orda, sed la alia ne.
Unu okulo estas blua, la alia estas verda.
Tiu libro estas dika, la alia maldika.
Mi diras al tiu "Iru!" kaj li iras; kaj al alia "Venu!" kaj li venas.

Unu tablo estas verda, alia flava.
Unu floro estas rugxa, alia blanka.
Unu knabino estas bona, alia malbona.
Unu kreto estas blanka, alia flava.

Unu pupilo auxskultas kaj memoras, la alia forgesas.
En alia cxambro, sur alia tablo, por alia tago, apud alia urbeto, sub alia cxielo, kun alia persono, sen alia amiko.
Tiu rozo apartenas al mi, kaj la alia al vi.

dimarts, 8 de juny de 2010

La Prefikso MAL-

Mola (soft) malmola (hard)
Avara (avaricious), malavara (generous)
Lerta (skillful), mallerta (clumsy)
Seka (dry), malseka (wet)
Falsa (counterfeit), malfalsa (genuine)

Amiko (friend), malamiko (enemy)
Virto (virtue), malvirto (vice)

Pregxejo proksima, sed Dio malproksima.
Patro avaras, filo malsxparas.
Mono estas bona servisto, sed malbona mastro.
Arto estas longa, vivo mallonga.
En la bona malnova tempo!
Tro rapida laboro, tro malgranda valoro.
Por la patrino ne ekzistas infano malbela.
Tablo festena, sed tablo malplena.
Multo en malmulto.
Granda nubo, malgranda pluvo.
Por amiko intima ne ekzistas vojo malproksima.
Ecx malgranda musxo ne estas sen busxo.
Lauxta rido, malplena kapo.
Granda telero, malplena kulero.

Proksima: Apud mi.
Pluvo: La cxielo ploras.
Fiancxo: Felicxa viro kun ringo.
Edzo: Malfelicxa viro kun ringo.
Hundo: la malamiko de la kato.
Supo: Varma kaj dika malpura akvo.
Lampo: Malnatura suno en la cxambro.
Tapisxo: La mola vesto de la planko.
Muso: Malgranda griza besto en la muro.
Luno: la nokta malvarma lampo de la naturo.
Stelo: Tre malgranda nokta lampo sur la cxielo.
Bildo: Kolora objekto - se gxi estas moderna, la homoj rigardas kaj ne komprenas: se gxi estas malmoderna, ili komprenas, sed ne regardas.

Vortoj, Frasoj, kaj Proverboj

Jen kia mi estas! Mi ne estas homo tia. Ne estu tia!

Nenia ago sen pago.
Nenia beno sen peno.
Kun kiu vi festas, tia vi estas.
Tie kusxas la misterio.
Venu tia, kia vi estas.

Kia fripono, tia bastono.
Kia la patro, tia la filo.
Kia drapo, tia vesto.
Kia ago, tia pago.
Kia demando, tia respondo.
Kia vivo, tia morto.
Kia la homo, tia la nomo.
Kia la birdo, tia la nesto.
Kia la semo, tia la rikolto.
Kia la greno, tia la pano.

Kia arbo, tia frukto.
Kia birdo, tia ovo.
Kia patrino, tia filino.

Kia tago!
Kia nokto!
Kia bela vetero!
Kia sxtormo en tetaso!
Kia vivo!
Kia vizagxo!
Kia bebo!
Kia vocxo!
Kia muziko!
Kia longa kolo!
Kia idioto li estas!
Kia dolcxa angelo vi estas!
Kia demando!
Kia subita sxtormo!
Kia felicxa penso!

dilluns, 7 de juny de 2010

La Familio KIA (kvalito)

Kia - (of what kind (sort)

Kio gxi estas? (...rozo, negxo)
Kia gxi estas (what is it like)? (...rugxa, blanka)

Kia estas la koloro de lakto? Tia estas blanka.
'' '' teo? Tia estas bruna.
Kia estas la koloro de banano? Tia estas flava.
Kia estas la koloro de muso? Tia estas griza.
Kia estas la koloro de geranio? Tia estas verda.
elefanto? Tia estas griza.
kafo? Tia estas nigra.
pomo? Tia estas rugxa.
kreto? Tia estas blanka.
kato? Tia estas orangxa.
arbo? Tia estas verda kaj bruna.
la muro? Tia estas blua.
la pordo? Tia estas blanka.
Tiu floro? Tia estas orangxa.
la krono de la regxo? Tia estas ora.
pagxo de libro Step by Step? Tia estas blanka kaj nigra.

Cxu tiu skatolo estas ronda aux kvadrata? Tia estas kvadrata.
Kia virino sxi estas? Sxi estas afabla.
Kia besto estas hundo? Gxi estas fidela.
Kia lingvo estas Esperanto? Gxi estas lingvo bela, dolcxa, grava, eleganta, interesa. kaj moderna.
Kia rivero estas Amazono? Gxi estas rivero tre granda.
Kia persono estas Mario? Sxi estas amika.
Kia sezono estas la somero? Gxi estas tre varma.
la vintro? Gxi estas malvarma.
Kia besto estas muso? Tia estas malafabla.
Sur kia tabulo mi skribas? Tia estas nigra.
Kia libro estas tiu? Tia estas malgranda.

Kia - (of what kind, sort)
Tia - of that kind, sort, such, like that
Ia - of some kind, sort
Cxia - of every kind, sort
Nenia - of no kind, none, not any

KIO kaj KIU

Kio, tio...

Kio? - What (thing)? Tio - That thing. Kio estas tio, en la korbo? Tio estas hundo.

Kiu, tiu...

Kiu? - Which (one of them)? Which particular individual (person or thing)? Tiu - that one.

Kiu hundo mordas? Tiu hundo.
Kiu persono kantas? Tiu persono.

Kio estas tio? Tio estas libro.
Kiu libro estas pri historio? Tiu libro.

dissabte, 5 de juny de 2010

La Familio KIU

Kiu - which (one)
Tiu - that (one), the one there
Iu - some (one) or other
Cxiu - every (one), each (one)
Neniu - no (one), not any, not one

Iu libro. Kiu libro? Tiu libro.

Cxu estas cxiu libro? Ne, estas neniu libro.

Cxiu rozo estas floro, sed ne cxiu floro estas rozo.
Kiu floro estas rozo? Tiu floro estas.
Iu Germano logxas en tiu domo.
En cxiu tempo amiko amas.
Neniu horo sen laboro!

Kiu vojo? Tiu tramo. Iu virino. Cxiu mateno kaj cxiu vespero.
La bebo dormas kun pupo en cxiu mano.
La letero estas en iu skatolo.
Bedauxrinde, ne estas rozo sen dorno.

Kiu estas tiu?
Kiu auxskultas?
Iu estas en la cxambro.
En la omnibuso cuix parolas, neniu silentas.
Sekreto de unu, sekreto de Dio; sekreto de du, sekreto de cxiu!

La plumo, kiu estas tie.
La knabo, kiu parolas.

Tiu, kiu parolas, estas Tom.
Kiu sxparas, tiu gajnas.
Tiu, kiu sxparas, gajnas.
Tiu gajnas, kiu sxparas.
Kiu ne riskas, tiu ne gajnas.
Kiu ne parolas, tiu ne eraras.
Tiu, kiu bojas, ne mordas.

Laboristo estas homo, kiu laboras.
Makino estas objekto, kiu laboras.
Ne cxiu birdo, kiu kantas, estas kanario.
Palestino estas la lando, en kiu estas Gxeriko.
Kiu estas tiu lernanto, kiu dormas en tiu angulo.

Instruisto estas iu, kiu instruas.
Harpisto estas iu, kiu harpas.
Akompanisto estas iu, kiu akompanas.
Pafisto estas iu, kiu pafas kun fusilo.
Direktisto estas iu, kiu direktas teatrajxon.
Inspektistino estas iu, kiu inspektas objektojn.

Kio estas la nomo de la objekto, kiu brilas en la tago? Tiu estas la suno.
Kio estas la nomo de la persono, kiu skribas sur la nigra en la lernejo? Tiu estas la instruisto.
Kio estas la nomo de la persono, kiu parolas en la pregxejo? Tiu estas la pastro.
Kio estas la nomo de la besto, kiu miuaxas? Tiu estas la kato.
Kio estas la nomo de la besto, kiu bojas? Tiu estas la hundo.
Kio estas la nomo de la strato, kiu vi logxas? Tiu estas Louisville, kiu mi logxas.
Kio estas la nomo de la meblo, sur kiu homoj sidas? Tiu estas la segxo.
Kio estas la nomo de la meblo, sur kiu homoj dormas? Tiu estas la lito.
Kio estas la nomo de la besto, kiu nagxas en la akvo? Tiu estas la delfeno.
Kio estas la nomo de la besto, kiu flugas aux nagxas en aero? Tiu estas la aglo.

divendres, 4 de juny de 2010

Kun (with) (con), Sen (without) (sin)

Sxi estas kun amikino.
Kun plezuro.
Vagonaro sen lokomotivo.

Vivo sen fido, sen espero, kaj sen amo!
Sxuistedzino sen sxuoj!
Belo sen virto estas floro sen odoro.
La knaboj sidas kun la knabinoj.
Ne ekzistas fumo sen fajro.
Vizagxo sen kulpo, sed koro de vulpo.
Sen laboro ne venas oro.
Jen la inspektisto, kun valizo en la mano!
Vivo sen amo estas dezerto sen oazo.
Sen ordo en afero, ne ekzistas prospero.

Irlando estas lando sen serpentoj.
La poeto estas viro kun idealo.
Cxu vi logxas kun ili?
Servisto kun du mastroj, viro kun tri edzinoj, hundo kun kvar hundidoj, kato kun naux vivoj, virino kun dek infanoj.
Viro sen koro, boto sen lacxoj, cxambro sen fajro, fajro sen fumo, mar sin tajdoj.
Staru kun li. Sidu kun ni.

Kie la maro estas sen akvo? Bedauxrinde, mi pensas ke tie mar estas la Golfo de Meksiko kun la petrolbrulsxtipeto!

"En vagonaro estas du viroj sen bileto." "Cxu vere? Kie?" "Sur la lokomotivo."

dijous, 3 de juny de 2010

IOM (Somewhat, rather), TRE (Very), TRO (Too Much)

La omnibuso estas iom tro plena.
Cxu kriketo estas tre interesa ludo?
Vere, vi estas tre bona lernanto.
Tiu cxapelo ne estas tre eleganta, cxu?
Li estas iom freneza, cxu ne?
Bedauxrinde, vi estas iom tro juna.
Al amiko tro nova ne fidu.
Ho, Georgo! La demando estas tro subita.

La monto tie estas iom alta.
Efektive, tio kanto ne estas tre bela.
Eble la papero estas iom tro dika.
La teo estas tre bona, sed eble iom tro forta.
Nu, tio estas tre interesa.
Kompreneble, la profesoro eminenta estas viro sagxa.
Nu, do, li vere estas iom grava persono.
Bedauxrinde la cxambro estas tro varma.
Cxio en la gxardeno estas tre bela.
Iu, kiu logxas ie en Kento - cxu vi memoras kiu kaj kie li estas?

dimecres, 2 de juny de 2010

Vortoj kaj Frasoj

fajro - fire
najbaro - neighbor
pajlo - straw
salajro - salary
tajdo - tide
tajloro - tailor

La tajorj de la maro. La fumo de la fajro. Cxu estas fajro en la cxambro? Kie estas fumo, tie fajro. Sur la tegmento estas pajlo. La salajro de la tajpistino.

Parto de jaro estas sezono; parto de sezono estas monato; parto de monato estas semajno; parto de semajno estas tago; parto estas tago estas horo; parto de horo estas minuto; parto de minuto estas sekundo.

Sekundo estas parto de minuto; minuto estas parto de horo; horo estas parto de tago; tago estas parto de semajno; semajno estas parto de monato; monato estas parto de sezono; sezono estas parto de jaro.

Kiom da tagoj estas en unu semajno? Estas sep tagoj.
Kiom de semajnoj estas en unu monato? Estas tridek aux tridek unu tagoj.
Kiom de monatoj estas en unu jaro? Estas dek du monatoj.

En lernejo estas instruistoj kaj lernantoj; en kolegio estas profesoroj kaj studantoj. Instruisto de lernantoj; mastro de servistoj.

Viro kaj virino ambaux estas homoj; ankaux bebo. Sed hundo estas besto; ne homo.

Proverboj:
Homo pafas, Dio trafas.
Homo proponas, Dio disponas.
Homo projektas, Dio direktas.

La vesto ne estas la homo. Angxelo inter homoj, sed satano en la domo! Ne ekxistas naiva vulpo; ne ekzistas homo sen kulpo.

Kiu vi estas? Mi estas Timothy.
Kio vi estas? Mi estas laboristo kaj blogisto.

Advokato, auxtoro, doktoro, kapitano, komizo, sekretario, soldato, tramisto...

dimarts, 1 de juny de 2010

Kapriol'! - La Dolĉo de la Majo

-ID

Amikido (amik-infano)
Fratido = nevo
Hundido - puppy ( de hundo)
Arbido - (de arbo)
Napoleonido - a descendant of Napoleon

Poetido, bovido, musido, aligatorido, tigrido. La kato miauxas al la katido.
Poetidino, bovidino, musidino, aligatoridino, tigridino. La katino miauxas al la katidino.

Hundido, katido, elefantido, kamelido, leonido, leopardido, musido, ratido, tigrido.
Hundidino, katidino, elefantidino, kamelidino, leonidino, leopardidino, ratidino, tigridino.

Anaso, azeno, cxevalo, kapro, lupo, pavo, rano, sxafo, vulpo.
Anasino, azenino, cxevalino, kaprino, lupino, pavino, ranino, sxafino, vulpino.
Anasido, azenido, cxevalido, kaprido, lupido, pavido, ranido, sxafido, vulpido.
Anansidino, azenidino, cxevalidino, kapridino, lupidino, ranidino, sxafidino, vulpidino.

Viranaso, viransero, virkapro, sinjorido, fisxidino.

La filo de la kato estas la katido. La edzino de la kato estas la katino. La filino de la katino estas la katidino.