dilluns, 30 d’agost de 2010

Cxirkaux (around), Ekster (outside), Kontraux (opposite)

Ili sidas cxirkaux la tablo.
Sxia brako estas cxirkaux la talio de la patrino.
Cxirkauxas (surrounds), cxirkauxa (surrounding)

Marsxu cxirkaux la korto.
Dauxru gxin cxirkaux via brako.
Sidu cxirkaux la fajro.
Cxirkaux la kampo estas hegxo.

Roberto staras cxirkaux la arbo.

Ekster (outside), ekstera (external), La ekstero (the exterior).
Fisxo ekster akvo.
Ekster dangxero.
Ekster dubo. (Beyond doubt)
Mi logxas ekster la urbo. I live outside the city.
La birdo flugas en la cxambro ekster la kagxo. The birdo flies in the room outside the cage.
La skolto dormas ekster la domo. The scout sleeps outside the house.
Ne rezonu pri tio, kio estas ekster via metio. Don't argue about what is outside your line of work.

Eksterdoma vivo (homeless life), eksterlegxa ago (illegal act), eksterorda parolo (Out of order speech), eksterordinaria insekto (extraordinary insect).

Kontraux - opposite, against.
Vizagxo kontraux vizagxo Face to face. Du kontraux unu. Two to one.
Kontrauxmilitisto (antimilitarist). La por kaj la kontraux (the pros and the cons).
Kontrauxa (opposite, contrary), La kontrauxo (The opposite), Kontrauxas (opposes, faces).

Se Dio estas por ni, kiu estas kontraux ni? If God is for us, who is against us?
La domo staras kontraux ni. The house stands facing us. Kontraux nia domo estas publika gxardeno. Facing our house is a public garden.
Li disputas kontraux la instruisto, remas kontraux la fluo, defendas nin kontraux atako, pekas kontraux la legxo, kaj sentas antipation kontraux katoj. He argues against the teacher, rows against the stream, defends us against attack, sins against the law, and feels antipathy against cats.

dijous, 26 d’agost de 2010

Post (after time or order)

Post laboro venas ripozo.
Ludo post laboro.
Sunbrilo post la pluvo.
Ripetu post mi.

Post konfeso venas forgeso. After confession comes forgetting.
Post la batalo pregxo ne helpas. After the battle, prayer does not help.
Bona ideo post la pereo. A good idea after the perishing.
Sagxa hundo - post la vundo. A wise dog - after the wound.
Tio estas mustardo post la mangxo. That is mustard after the meal.
Post brua vento, subita silento. After resounding wind, sudden silence.
De guto post guto disfalas granito. From drop after drop granite falls apart.
Post vetero malbela brilas suno plej hela. After ugly weather shines brightest sun.
Post sufero venas prospero. After suffrage comes prosperity.Chop a C
Hako post hako estas la plej efika atako. Chop after chop is the most effective attack.

Jugxistino rigardis kopion de dokumento, kies originalon oni perdis. Sxi demandis: "Cxu vi faris la kopion post aux antaux la perdo de la originalo?"

A female judge looked at a copy of a document, which an original somebody lost. She asked: Did you make a copy after or before the losing of the original?

La hundo kuras post la kato. The dog runs after the cat.
Mi observis lin de post arbo. I observed him from behind a tree.

Malantaux - behind
Rigardu post vi. Aux. Rigardu malantaux vi. Look behind you.

Kasxu vin post (malantaux) la hegxo. Hide yourself behind the hedge.
Sxi staras malantaux (post) la pordo. She stands behind the door.
Estas araneo malantaux la bildo. There's a spider behind the picture.
Malantaux la nuboj brilas la hela suno. Behind the clouds shines the bright sun.

Postmorta - post mortem, Postrestas - remain behind, Postrikoltas - gleans, Postskribo - postscript, Postvivas - survives, Posta - posterior, following, subsequent, La posto - the back, reverse, Plej posta - hindmost.

"Kie estas via patrino?"
Antaux du horoj sxi foriris por triminuta vizito al amikino."
"Where is your mother?"
"Two hours ago, she went away for a three-minute visit to a friend."


Antaux unu minuto.
Antaux du tagoj.
Antaux tri semajnoj.
Antaux kvar monatoj.
Antaux kelka tempo. (Some time ago.)
Post kelkaj tagoj. In a few days.
Post multaj monatoj.

dimecres, 25 d’agost de 2010

Cxi (= near here), Antaux (= before, in front of)

Cxi tio. Tio cxi. This thing.
Cxi tie. Tie cxi. In this place. Here.
Cxi tiu. Tiu cxi. This one. This one here. "This here."
Cxi tiuj. These.
Cxi tia. Of this kind.
Cxi ties. This one's. Belonging to this.

La cxi-tiea kutimo. The custom of this place.

La antauxo - the front.
Antauxa - previous.
Antauxas - precedes.
La antauxlasta silabo. The penultimate syllable.

Antaux la domo staras arbo. In front of the house stands a tree.
Ne lauxdu la tagon antaux la vespero. Do not praise the day before the evening.
Kiu insulo estis la plej granda en la mondo antaux la eltrovo de Auxstralio?
Which island was the largest in the world before the discovery of Australia?
Profesoro staris antaux la fajro. Professor stood in front of the fire.
Li rigardis ovon, kiun li tenis en la mano. He looked at an egg, which he held in his hand.
En kaserolo sur la fajro estis lia posxhorlogxo. In a saucepan over the fire was his watch.

En la Esperanta alfabeto, "g" venas antaux "gx."
Tenu gxi antaux la nazo de la azeno. Hold it in front of the donkey's nose.
La sxangxo okazas antaux niaj okuloj. The change is taking place in front of our eyes.
Vintro venas antaux printempo. Winter comes before spring.
Atendu mi antaux la teatro. Await me in front of the theater.

Antauxpagas - prepays.
Auntauxjugxas - pre-judges.
autauxparolo - preface.
antauxvido - foresight.
antauxtempa - premature.

dimarts, 24 d’agost de 2010

-UJN

En la akusativo, kiuj farigxas Kiujn, ktp. Kiujn bildojn vi vidis? Mi vidis iujn, sed ne cxiujn, Mi ne vidis tiujn, kiujn vi vidis.

Amo kovras cxiujn pekojn. La morto ne distingas: cxiujn egale atingas.
Love covers every sin. Death does not make a distinction: everyone equally reaches.

La personaj, kiuj logxas tie.
La libroj, tiuj mi acxetis.
La homoj, al kiujn mi parolis.
La cxerizoj, tiujn vi mangxis.
Kiujn florojn vi deziras?
La birdoj, al iuj mi donis akvon.
Cxiuj libroj estas liaj.
Mi ne amas iujn personojn.
Tiujn hundojn mi acxetis hodiaux.
Cxu la nunaj modoj superas cxiujn de la antauxa jaro?

Distingu inter tuta libro, kaj cxiu libro. Ili cxiuj laboris la tuta tago.

Sxi estis tute kontenta pri la tuta laboro de cxiuj lernantoj.
Ni tute atendis vin dum tuta horo.
Ili cxiuj estis tute felicxaj.
Mi legis cxiujn pagxon.
Mi legis la tutan pagxon.
El cxiuj landoj mi preferas nian.
Mi amas ciujn landojn.
Mi vizitis cxiun urbon en la tuta lando.

dilluns, 23 d’agost de 2010

Interparolo inter du malgrandaj knabinoj

"Cxu vi vidas tiujn du bovinojn, unu blankan kaj unu brunan?"

"Jes."

"Nu, oni tiras lakton el la blanko bovino."

"Kaj el la bruna, ankaux?"

"Ne. El gxi oni tiras kafon."

"Sed kie estas bovino, kiu donas la sukeron?"

Kunigu la Armeo de la Sinjoro (Lordo)

Amiko estis antauxe de mi, elvenanta de pregxejo unu tago, kaj la predikisto estis staranta cxe la porto, dum li cxiam estas, manpremi.

Li ekprenis mian amikon per la mano kaj tiris flanken lin.

La Pastoro diris al lin, "Vi bezonas kunigi la Armeo de la Sinjoro!"

Mia amiko respondis,"Mi estas jam en la Armeo de la Sinjoro, Pastoro."

Pastoro demandis, "Kial mi ne vidas vin krom je Kristnasko kaj Pasko?"

Li reflustris, "Mi estas en la sekreta servo."

divendres, 20 d’agost de 2010

-UJ

Kiuj libroj? Which books?
Tiuj pomoj. Those apples.
Cxiuj floroj. All (the) flowers.
Iuj homoj. Certain people.
Kiu estas tie? Who's there?
Kiuj estas tie? Who are there?
Cxiuj estas. All are.
Iuj estas. Some are.
Tiuj estas. Those are.
Neniuj estas. None are.
Cxiuj tiuj, kiuj estis tie. All those that were there.
Cxiu kiu estis tie. Cxiu tie.
Ne cxiu frukto estas pomo. Ne cxiuj fruktoj estas pomoj. Not all fruit is an apple.

Nun mi legas, vi legas, kaj li legas: ni cxiuj legas. En la tuta mondo la Esperantisto havas amikojn, kiuj korespondas kun li. Mi suferis de multaj afliktoj, kiuj neniam okazis. Kiam nokto vualas, cxiuj koloroj egalas.

Now I read, you read, and he reads: we all read. In the entire world, the Esperantist has friends, who correspond with him. I suffer from many afflictions, which never happened. When night veils, all colors are equal.


Geometria difino: "Aferoj, kiuj egalas unu al la alia, egalas al cxio alia."

Iuj ridas, aliaj ploras. Some laugh, others cry.

La plej bona el cxiuj (The best of all)

El cxiuj miaj infanoj Ernesto LaGuardia estas la plej juna. Tamen li estas la plej sagxa el cxiuj. El sxiaj multaj infanoj iuj estas bonaj, aliaj ne.

Out of all my children, Ernesto LaGuardia is the youngest. Nevertheless he is the wisest out of all. Out of her many children, some are good, other not.

La malgaja letero/ The Sad Letter

Angla knabino korespondis kun afrika knabo. Sur unu el liaj leteroj estis inka makulo. La knabino montris la leteron al amikino, kaj diris: "Li estas tre malfelicxa. Rigardu la larmon, kiu falis el lia okulo, dum li skribis al mi!"

A English girl corresponds with an African boy. On one of his letters was an ink spot.
The girl showed the letter to a female friend and said: "He is very unhappy. Look at the tear, which fell from his eye, while he wrote to me!"

dijous, 19 d’agost de 2010

Frazoj

Li aldonas vorton. He adds a word.
Li eldonas libron. He publishes a book.
Li eltenas doloron. He endures pain.
Li subtenas la familion. He supports the family.
Li elpensas lingvon. He discovers a language.
Sxi priskribas lokon. She describes a place.
Sxi forlasas la hejmon. She forsakes the home.

-IS

Mi estis - I was, Ni estis - we were, Mi ne estis - I wasn't, Ni ne estis - we weren't.

Cxu vi iris? Did you go?
Vi kantis, cxu ne? You sang, didn't you?
Vi ne kantis, cxu? You didn't sing, did you?

Iam estis regxo. Mi venis, vidis, venkis. (Li) Diris, kaj foriris. Dio donis, Dio prenis. Li neniam venkis la alfabeton. Li diris "adiaux" al la mondo surtera. Kio pasis, nin forlasis. Ne en unu tago kreskis Kartago. Venis fino al mia Latino! Kiam pasis la agxo, aperas la sagxo. Zamenhof estis homo granda, tamen tre modesta. Aperas prudento, kiam pasis la momento. Nuksoj venis, kiam dentoj elfalis. Tajloro krimis, botisto pendas. Se vi prenis la violonon, prenu ankaux la arcxon. Kion vi ne perdis, tion ne sercxu. Oni faris, oni cxesis; kaj ni cion forgesis. Kiu pekis, tiu pagas. Kiu ne pekis! Kiu ne eraris! Li multe entreprenis, sed ne multe eltenis.

Ever was a king. I came, I saw, I conquered. (He) said and went away. God gave, God took. He never conquered the alphabet. He said "farewell" to the subterranean world.
What has passed, we have forsaken. Not in one day was Carthage built. Ending to my Latin came! When the age passed, the wise appears. Zamenhof was a great man, nevertheless very modest. Appears prudent when the moment passed. Nuts came when teeth fell out. A tailor committed a crime, a boot-maker hangs down. If you took the violin, take also the bow. What you did not lose, that you don't look for. It is made, it is left off; and we forgot all. The one who sinned, that one pays. Who didn't sin! Who didn't err! He undertook a lot, but did not hold out a lot.

Instruisto: "Tiu eseo aspektas, kvazaux via patro skribis gxin."
Knabo: "Kompreneble, sinjoro. Mi uzis lian plumon."

Instruisto: "Iru al la mapo de la mondo, Tom, kaj montru al ni Amerikon."
(Tom tion faras.)
"Tio estas gxusta. Nu, knaboj, diru al mi, kiu eltrovis Amerikon?"
Knaboj: "Tom."

dimecres, 18 d’agost de 2010

Pliaj Proverboj Hispanaj

La mono parolas. El dinero todo lo puede.
La praktiko faras la instruiston. El ejercicio hace al maestro.
La homo proponas kaj Dio forigas. El hombre propone y Dios dispone.
La vizagxo estas la spegulo de la animo. La cara es la espejo del alma.
La konstanteco faras mirakloj. La constancia hace milagros.

dimarts, 17 d’agost de 2010

Prepocizioj dum Prefiksoj

Aliras - goes to, approaches.
Subiras - goes under, sinks.
Migras - migrates; elmigras - emigrates, enmigras - immigrates.
Enskribo - inscription, subscribo - signature, transskribo - transcription
Spezo - money transfer, elspezo - expenditure, enspezo - receipt
Alveno - arrival, deveno - origin, elveno - outcome, enveno - entrance, interveno - intervention, kunveno - meeting. Metas - puts, places. Enspiras - inhales, elspiras - exhales.

Li eniras la cxambron. He enter the room.
Li suriras cxevalon. He mounts a horse.
Li trairas tunelon. He goes through a tunnel.
Li transiras riveron. He crosses a river.
Kiam mi eliras, mi surmetas cxapelon. When I go out, I put on a hat.
Kiam mi envenas denove, mi gxin demetas. When I come back in again, I take it off.
Kiam la drako elspiras fajron, la drakidoj elspiras fumon. When the dragon exhales fire, the baby dragons exhale smoke.

Sxi venas al mi, sxi alvenas. She comes to me, she arrives.
Sxi laboras kun mi, ni kunlaboras. She works with me, we collaborate.
Li pensas pri la temo, li pripensas la temon. He thinks about the theme, he considers the theme.

dilluns, 16 d’agost de 2010

Oni (one, people, they, men in general)

Oni diras, ke.... People say that....
Oni tion diras, Oni diras, ke jes. So it is said, So people say, So they say, They say so.
Oni diras, ke ne... They say not. People say it isn't so.
Kion oni diras? What do people say? What are people saying? What is being said?
Onidiro. Hearsay.

Vi ne konfuzas "oni" kun "unu" aux kun "popolo" (a people).

La formoj "onia, onin," estas ebla, sed ne uzas ofte. "Se onia patro venas al oni kaj batas onin..."

"Oni" estas kutime singularo, sed povas esti pluralo. "Kiam oni estas amikoj...."

Kiam oni estas ricxa, oni havas multajn amikojn. When one is rich, one has many friends.
Ne cxiam oni estas felicxa, kiam oni estas ricxa. One is always not happy when one is rich.
Cxion novan oni sxatas: malnovan oni forbatas. One likes everything new: one strikes away old.
Oni diras, ke kato havas naux vivojn. They say a cat has nine lives.
Oni vivas ne kun mono, sed kun homo. One lives not with money, but with a human being.
Kies panon oni mangxas, ties vorton oni parolas. Whose bread one eats, that word one speaks.
Diron oni neas, skribo ne pereas. A saying one denies saying, a script not lost.
Oni parolas pri lupo, kaj vidas lian voston. They speak about a wolf, and they see his tail.

dissabte, 14 d’agost de 2010

Io (Any = Some)

Io estas sur la tablo. Something's on the table.
Cxu estas io sur la tablo? Is there anything on the table?
Cxu vi vidas ion? Do you see anything?

Li estas ie en la gxardeno. He is somewhere in the garden.
Cxu li logxas ie apud vi? Does he live anywhere near you?
Cxu vi vidas lin ie? Do you see him anywhere?

Iu kantas. Someone sings.
Cxu iu kantas? Does anyone sing?
Mi ne vidas iun alian. I don't see anyone else.

Venu iam. Come anytime.
Cxu vi iam pensas pri mi? Do you ever think about me?
Cxu vi havas ian ideon? Do you have any idea?
Cxu tio estas ies? Is that anyone's?

dijous, 12 d’agost de 2010

Proverboj Hispanaj

Pregxo de hundo ne iras al la cxielo. Oración de perro no va al cielo.
Laboro komenca, duono fina. Obra empezada, medio acabada.
Laboroj estas amoj, ne racioj. Obras son amores, no razones.
Tie ne estas sabato sen suno nek dimancxo sen brutbienisto. No hay sabado sin sol ni domingo sin ranchero.
La mortoj ne parolas. Los muertos no hablan.
La foresto kauxas forgeson. La ausencia causa olvido.

dimecres, 11 d’agost de 2010

La Familio "Kiam"

Kiam (at what time, when)
Tiam (at that time, then)
Iam (at some time or other, somewhen, some day, once upon a time)
Cxiam (at every time, always, at all times, ever)
Neniam (at no time, never)

De kiam (since when)
De tiam (from that time, since then, thereafter)

"Do" kaj "Tiam" ne estas la samaj vortoj.

Kiam mi vidas, tiam mi kredas. When I see, then I believe.
Kiam la kato promenas, tiam la musoj festenas. When the cat walks, the mice plays. Or literally, when the cat's away, the mice begin to play.
Kiam sako mizeras, amo malaperas. When a sack is destitute, love disappears.
Ofte kantas la busxo, kiam ploras la koro. The mouth sings often when the heart cries.
Amo vera neniam mortas. True love never dies.
Elefanto neniam forgesas. An elephant never forgets.
Kiu neniam eraras, nenion faras. Who never makes a mistake, nothing is made.
Cxio dependas de "se" kaj "kiam." Everything depends on "if" and "when."
Du hundoj neniam konsentas pri unu osto. Two dogs never agree on one bone.
En unu sako du katoj - cxiam mordoj kaj gratoj. In one sack two cats - always biting and scratching.
La luno ne auxskultas, kiam hundo gxin insultas. The moon don't listen when a dog reviles it.
Nin cxiam ravas tio, kion ni ne havas. That always delights us, what we don't have.

La tiama modo. The fashion of that time.
La neniama lando. The land that never was.
Iama felicxo. One-time happiness.
Cxiama ripozo. Everlasting rest.
Cxiamverda folio. Evergreen leaf.
En la tago de la Sankta Neniamo! On Saint Never's day.

Vi ne bezonas dikan ranon por aliaj serpentoj mangxi. - Jugxisto Joe Brown

La Republikanoj dauxrigis garantiulon la tagrodon de Obama por tiel longa, ke la Administrado de Obama ilin havas veninta ami. - Reprezentanto Alan Grayson

dilluns, 9 d’agost de 2010

La Plej.....El, Malplej, La Malplej...El

Kiu estas la plej alta fenestro en la cxambro? La meza fenestro estas.
Kiu estas la plej bela sinjorino en al cxambro? Neniu. Ili estas egale belaj.
Kiu estas la plej interesa bildo su r la muroj? La bildo de la floroj estas la plej interesa bildo.
Kiu estas la plej ricxa persono en la cxambro? Neniu. Ili estas egale ricxa.
Kiu estas la plej mallonga monato de la jaro? Februaro estas la plej mallonga monato de la jaro.
Kiu estas la plej malvarma sezono de la jaro? Vintro estas la plej malvarma sezono de la jaro.
Kiu estas la plej grava lando en la mondo? Usono estas la plej grava lando en la mondo.
Kiu estas la plej grava urbo en Anglujo? Londono estas la plej grava urbo en Anglujo.

La plej dangxera malsano estas manko de sagxo. The most dangerous illness is lack of wisdom.
Malnovaj amikoj estas la plej bonaj. Old friends are the best.
Esperanto estas la plej simpla lingvo en la mondo. Esperanto is the simplest language in the world.
Vi estas la plej malbona knabo en la klaso. You are the worst boy in the class.
La plej elokventa lingvo estas silento. The most eloquent language is silence.

Elektas: Prenas la plej bonan. Kie logxas la plej bonaj homoj? En Afriko, cxar tie logxas homoj Senegalaj.
El eseo: "La tri plej altaj montoj en Britujo estas Ben Nevis, Ben Lomond, kaj Ben Johnson."

La Plej...El

La plej bela el virinoj. The most beautiful of women.
La plej granda el ni. The greatest of us.
La plej alta el ni. The tallest of us.
La plej bona el viroj. The best of men.
La plej kuragxa el la knaboj. The bravest of the boys.
La plej sagxa el viroj. The wisest of men.
La plej dolcxa el la orangxaj. The sweetest of oranges.
La plej gxentila el la infanoj. The politest of the children.
La plej komforta el la litoj. The most comfortable of the beds.
La plej matura el la pomoj. The ripest of the apples.
La plej diligenta el la lernantoj. The most diligent of the pupils.

Malplej

El la kvin fingroj de la mano, la montrofingro estas la malplej longa kaj la malplej forta fingro de la mano. Out of the five fingers of the hand, the index finger is the least long and the least strong finger of the hand.
Auxstralio estas la malplej granda kontinento de la mondo. Australia is the least biggest continent of the world.
La malplej maljuna el ni. The least oldest of us.
La cxina lingvo estas la malplej simpla lingvo de la mondo. The Chinese language is the least simplest language of the world.

divendres, 6 d’agost de 2010

Plej (most)

Rugxas sango fluas en la arterioj, blua en la vejnoj.

Plej bela. Most beautiful.
Plej modera, Most moderate.
Plej sagxa, Wisest.
Plej bona, Best.
Plej malbona, Worst.

Sperto estas la plej bona instruisto. An expert is the best teacher.
Honesto estas la plej bona politiko. Honesty is the best policy.
Propra sufero - plej granda sur tero! One's suffrage - biggest on earth!
Vundo sekreta doloras plej multe. A secret wound hurts the most.
La arbo en la plej venta loko havas la plej fortan radikon. The tree in the most windy place has the strongest root.
Malplena poto faras la plej grandan bruon. An empty pot makes the greatest noise.
Gxojo estas la plej bona medikamento. Joy is the best medicine.
Amiko fidela estas trezoro plej bela. A faithful friend is a most beautiful treasure.

dijous, 5 d’agost de 2010

Materialoj, Sxtofoj

Tiu ringo estas farita el oro. That ring is made of gold.
La glaso estas farita el vitro. The tumbler is made of glass.
La muroj estas farita el brikoj kaj mortero. The wall are made of bricks and mortar.
Niaj benkoj estas farita el ligno. Our benches are made of wood.
Mia matenmangxo konsistas el buterpano kaj kafo. My breakfast consists of a pancake and coffee.
La dezerto konsistas el sablo. The desert consists of sand.

Argxento (silver) Faruno (flour) Katuno (cotton)
Bakelito (bakelite) Felto (felt) Kauxcxuko (rubber)
Brikoj (bricks) Fero (iron) Lado (tinplate)
Drapo (woolen cloth) Kartono (cardboard) Lano (wool)
Ledo (leather) Ligno (wood) Metalo (metal)
Oro (gold) osto (bone) Pajlo (straw)
Papero (paper) Plusxo (plush) Silko (silk)
sxtalo (steel) Tolo (linen) Veluro (velvet)
Vitro (glass)

dimarts, 3 d’agost de 2010

EL (Out of) (From)

Sxi rigardas el la fenestro. She looks out of the window.
Perlo el la maro. Pearl from the sea.
Teksto el la Biblio. Text out of the Bible.
El birdo malbona venas ovo malbona. Out of a bad bird comes a bad egg.
Ne gutas mielo el la cxielo. Honey doesn't drop from the sky.
El sub la tero aperas la vero. The truth appears from below the earth.
El arbido kreskas arbo. From a little tree grows a tree.
Li faras el muso elefanton. He makes an elephant out of a mouse.
Kio venas el koro, iras al koro. What comes from a heart goes to a heart.
El pura fonto fluas pura akvo. Out of a pure source flows pure water.

Unu el la aliaj. One from the others.
Iu el vi. Some from you.
Neniu el ni. No one from us.
Smith el Bristol. Smith from Bristol.
Unu el via partio. One from your party.
Tri el nia grupo. Three from our group.
Kio venas el Newcastle? What comes from Newcastle?
Kiu besto venas el Afriko? Which animal comes from Africa?
Tio estas nur unu el diversaj kauxzoj. That is only one from diverse causes.
Vi estas nur unu el multaj. You are only one out of many.
Li trinkas el glaso, sed sxi trinkas el taso. He drinks from a glass, but she drinks from a cup.

One of them. Unu el ili.
Two of us. Du el ni.
Some of the girls. Iu el la knabinoj.
Many of the books. Multaj el la libroj.
Every one of the family. Cxiu el lia familio.
A gardener from Kent. Gxardenisto el Kent.
The boy jumps out of (the) bed again. La knabo saltas el lito denove.
The dog runs away out of the yard. La hundo foriras el la korto.
The river flows out of the side of the mountain. La rivero fluas el la flanko de la monto.
The birds fly out of the hedge. La birdoj flugas el la hegxo.
Few of our friends are there. Kelkaj el nia amikoj estas tie.
Which of you is an Esperantist? Kiu el vi estas Esperantisto?

Boato el papero. Boat made of paper.
Ringo el oro. Ring made of gold.
Li estas gxentila kaj trankvila, kun koro el oro. He is gentile and tranquil with a heart made of gold.
Statuo el granito. A statue made of granite.
Kolono el salo. A pillar made of salt.

Libro konsistas el cxapitroj. A book consists of chapters.
Cxapitro konsistas el pagxoj kaj paragrafoj. A chapter consists of pages and paragraphs.
Paragrafo konsistas el frazoj. A paragraph consists of sentences.
Frazo konsistas el vortoj. A sentence consists of words.
Vorto konsistas el literoj. A word consists of letters.
La jaro konsistas el sezonoj: sumero, printempo, auxtuno, kaj vintro. The year consists of the seasosn: summer, spring, autumn, and winter.
Akvo konsistas el multaj gutoj. Water consists of many drops.
Nia klaso konsistas el iu bonaj studantoj kaj iu mallaboremaj. Our class consists of some good pupils and some lazy.
La tuta Biblio konsistas el la Malnova kaj Nova Testamentoj. The whole Bible consists of the Old and New Testaments.

Verdo farbo konsistas el flavo kaj bluo.
Orangxkoloro konsistas el ruxgo kaj flavo.
Purpuro konsistas el rugxo kaj bluo.
Bruno konsistas el orangxo kaj purpuro.
Pluvo konsistas el la akvo el la nuboj.
Lingvo konsistas el aliaj lingvoj.
Poemo konsistas el vortoj.
Sxia cxapelo konsistas el pajlo.
Nia klaso konsistas el studantoj kaj instruisto.

"Mi venas el la Kanarioj Insuloj."
"Ho, mi petas, kantu al ni."

dilluns, 2 d’agost de 2010

Pliaj frazoj

Mi pensas pri sxi.
Mi amas la patron.
La patro min amas.
Tie kreskas arbon.
Min sxi kondukas al la domo.
Mi staras apud sxi.
Mi staras apud sxia kato.
Mi staras apud sxiaj katoj.
Mi sxin amas.
Mi amas sxian katon.
Mi amas sxiajn katojn.

Pardonon!
Bonan tagon, sinjoro!
Bonan matenon!
Bonan Vesperon! (Buenas tardes!)
Bonan nokton! (Buenas noches!)
Bonan apetiton!
Bonan vojagxon! (Bon voyage!)
Felicxan jaron!
Saluton!
Bonan!
Sanon! (Salud!)
Bonvenon! (Bienvenido!)
Morton aux venkon (victoria)!

Kion vi mangxas?
Pomon.
Kian?
Verdan.
Kiajn vi preferas?
Rugxajn.

Rusto mangxas la feron, kaj zorgo la homon. Rust eats up the iron, and care eats mankind up.

Cxu vi deziras teon?
Mi ne trinkas teon.
Kafon?
Mi ne trinkas kafon.
Kakaon?
Mi ne trinkas kakaon.
Viskion kaj akvon?
Mi ne trinkas akvon.

"Elefantoj havas ion, kion havas alia besto."
"Kion?"
"Elefantidojn."

Se vespo sidigxas sur urtiko, cxu la vespo pikas la urtikon, aux la urtiko la vespon?

"Vian monon aux vian vivon!"
"Nu! Prenu mian vivon, cxar mian monon mi sxparas por la maljunagxo."

"Kelnero! Portu al mi kafon! Mi atendas frauxlinon."
"Nigran aux blankan, sinjoro?"
"Sxia koloro ne estas via afero."
"Pardonu! Mi demandas pri la koloro de la kafo."
"Tio tute ne gravas; la frauxlino estas blinda."